Go to content
SV På svenska

Informationsaktivitet 2008-VT

Period of application
080121-080331
Grant period
2008-2009
Amount (SEK million)
0.6
Scientific Secretary

Description of call for proposal

Som stöd till konferenser och informationsprojekt inom SSF:s ansvarsområde, har stiftelsen avsatt 3 milj kr för 2008. Ansökningar kan inges för aktiviteter som är planerade att äga rum under perioden 2008-07-01 - 2009-06-30. Ansökningar kommer att behandlas i april respektive oktober. Ansökningar som ska behandlas i april ska ha inkommit till SSF senast 2008-03-31.

  Applied Granted Granted as a percentage
Total number of applications 12 2 17%
Life Sciences 0 0 0%
Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies 0 0 0%
Material Science and Material Technologies 1 0 0%
Information, Communication, and System Technologies 3 1 33%
Computational Science and Applied Mathematics 0 0 0%
Other 8 1 13%
Female main applicants 5 1 20%
Male main applicants 7 1 14%
View projects