Go to content
SV På svenska

Projects in Ramanslag inom materialvetenskap

Reg.Nr Titel of the project Project leader Research area Start and end dates Amount granted
A3 02:140 Mekanismer för kryp och oxidation hos högpresterande legeringar, CROX MV 030101 – 091231 14 500 000
A3 02:142 Intermetalliska faser MV 030101 – 071231 14 500 000
A3 02:143 Multifunktionella fotoaktiva nanopartiklar MV 030101 – 090630 14 500 000
A3 02:144 Kolloidala strukturer från självassociation MV 030101 – 071231 14 500 000
A3 02:141 Polymera material för kromatografisk separation MV 030101 – 071231 13 764 685
A3 02:139 Biomedicinska funktionella polymerer MV 030101 – 071231 14 500 000
A3 02:145 Integrerad optimering av material MV 030101 – 081231 12 000 000
LS.
Life Sciences
BE.
Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies
MS.
Material Science and Material Technologies
ICT.
Information, Communication, and System Technologies
CM.
Computational Science and Applied Mathematics
Other
Other