Go to content
SV På svenska

Gen&ReuseSafetyCases

Reference number
SM14-0013
Start and end dates
150331-170831
Amount granted
828 386 SEK
Administrative organization
Mälardalen University, Västerås
Research area
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik

Summary

ISO 26262 is the new standard that focuses on automotive functional safety and defines the to-be-applied safety life-cycle by describing how electrical and/or electronic systems should be developed and assessed. ISO 26262 requires the provision of a safety case, which is an argument used to convince the assessors involved in the certification process that the product is acceptably safe which means that intolerable hazards are eliminated or mitigated. Without a convincing safety case, a product cannot be sold. Thus the creation of a safety case is necessary and extremely relevant in the automotive domain. The proposed 12-moth project spread over 2 years is called “Gen&ReuseSafetyCases”. Based on SSF SYNOPSIS results, the main project goal is to reduce time and cost during the creation of families of safety cases by systematizing reuse and enabling automatic generation. To achieve the goal, the work to be performed mainly consists of: 1) delimitation of the portion of the safety life-cycle to be deeply investigated as well as define the Scania product line to be investigated; 2) identification and analysis of the current state of practice in specifying variants at Scania; 3) planning, exploration and development of solutions for the creation of reusable safety case fragments; 4) demonstration of results; 5) results validation. The expected results are: master theses, demonstrator integrated within an existing tool-chain; technical reports and scientific publications.

Popular science description

ISO 26262 är en ny standard som fokuserar på Funktionssäkerhet och som beskriver hur man skall konstruera elektroniska och programerbara säkerhetssystem i fordon. För att respektera standarden måste man följa utvecklingsprocessen (säkerhetslivscykeln) och bedömningsprocessen (d.v.s. att alla aktiviteter genomförs och alla leverabler produceras) som standarden beskriver för att konstruera system och visa att system fungerar som man önskar (enligt planen). För att visa/övertyga om att system fungerar bra, använder man en säkerhetsbevisning (“safety case” på engelska) som består av ett argument som kopplar bevis med krav/mål. Att skapa ett safety case för en produkt kostar mycket och kräver mycket tid. Det är oerhört viktig att förstå hur tiden och kostnaden kan minskas och hur återanvändning kan möjliggöras, speciellt när man betraktar en familj av produkter. Genom projektet “Gen&ReuseSafetyCases” ska tiden och kostnaden för att producera ett safety case minskas. Det skall ske genom semi-automatisk generering av delar av ett safety case och systematisk återanvändning av delar av ett safety case, som representerar argument som är lika i olika produkter. Planen är att samarbeta starkt med Scanias experter och ingenjörer för att identifiera och utnyttja möjligheter återvändning. Projektet innebär tolv månader av heltid arbete som ska fördelas över två år. Projektet bygger på tidigare resultat från SSF ram-projekt SYNOPSIS. Syftet är att projektet ska integreras med andra VINNOVA projekt som ESPRESSO och VeriSpec.