Go to content
SV På svenska

Strategiska Forskningscentrum (SFC)

Period of application
-
Grant period
2006-2012
Amount (SEK million)
842.0
Scientific Secretary

Description of call for proposal

Stiftelsen för Strategisk Forskning finansierar ett antal Strategiska Forskningscentra inom en totalram av maximalt 800 milj kr i stöd från stiftelsen och inbjuder härmed intressenter att inkomma med föransökan. Stiftelsens bidrag till ett centrum utgår i form av ett femårigt anslag inom en ram av 6 till 12 milj kr/år.

  Applied Granted Granted as a percentage
Total number of applications 18 17 94%
Life Sciences 7 6 86%
Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies 2 2 100%
Material Science and Material Technologies 2 2 100%
Information, Communication, and System Technologies 4 4 100%
Computational Science and Applied Mathematics 2 2 100%
Other 1 1 100%
Female main applicants 0 0 0%
Male main applicants 18 17 94%
View projects