Go to content
SV På svenska

Projects in Biological Production Systems 2014

Reg.Nr Titel of the project Project leader Research area Start and end dates Amount granted
RBP14-0011 Skogsproduktionssystem baserade på skräddarsydda träd Mellerowicz, Ewa LV 150101 – 201231 20 971 715
RBP14-0013 Bioteknisk produktion av värdeskapande ingredienser Nielsen, Jens BT 150101 – 191231 29 324 178
RBP14-0037 Framtidens oljeväxter Ortiz, Rodomiro LV 150101 – 191231 32 025 000
RBP14-0040 Genomisk förädling av gran för nya bioprodukter Wu, Harry LV 150101 – 191231 31 971 930
RBP14-0045 Produktionssystem för alger med högvärdiga tillämpningar Pavia, Henrik LV 150101 – 191231 31 709 968
RBP14-0046 Biokatalys för nya produkter baserade på hemicellulosa Stålbrand, Henrik BT 150101 – 201231 21 615 634
RBP14-0052 Biologiska processer för högvärdeskemikalier från lignin Gorwa-Grauslund, Marie F. BT 150101 – 191231 26 006 225
RBP14-0055 Produktion av blodersättningsmedel Bülow, Leif LV 150101 – 191231 31 375 350
LS.
Life Sciences
BE.
Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies
MS.
Material Science and Material Technologies
ICT.
Information, Communication, and System Technologies
CM.
Computational Science and Applied Mathematics
Other
Other