Go to content
SV På svenska

Projects in Generic Methods and Tools for Production 2014

Reg.Nr Titel of the project Project leader Research area Start and end dates Amount granted
GMT14-0032 Molnbaserade produkter och produktion (FiC) Hansson, Hans A IT 160101 – 211231 34 600 000
GMT14-0036 Tillverkning av nya högpresterande CNF biocompositer Boldizar, Antal MV 160101 – 211231 23 900 000
GMT14-0045 Nanoteknikstödd tillverkning av högpresterande sinterstål Nyborg, Lars MV 160101 – 211231 34 630 000
GMT14-0048 Utveckling av processer och material i additiv tillverkning Jansson, Ulf MV 160101 – 201231 32 500 000
GMT14-0058 0D+1D+2D=3D Berggren, Magnus MV 160101 – 201231 34 640 000
GMT14-0071 Nästa generation laser 3D mikrobearbetningsmetoder Stemme, Göran MV 160101 – 201231 34 400 000
GMT14-0077 Epitaxiell grafen för metrologi, sensorer och elektronik Löfwander, Tomas MV 160101 – 211231 32 530 000
GMT14-0082 Framtidens fabriker: Människa-robot-sammarbetssystem Kragic Jensfelt, Danica IT 160101 – 211231 22 800 000
LS.
Life Sciences
BE.
Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies
MS.
Material Science and Material Technologies
ICT.
Information, Communication, and System Technologies
CM.
Computational Science and Applied Mathematics
Other
Other