Go to content
SV På svenska

Framtidens fabriker: Människa-robot-sammarbetssystem

Reference number
GMT14-0082
Project leader
Kragic Jensfelt, Danica
Start and end dates
160101-211231
Amount granted
22 800 000 SEK
Administrative organization
KTH - Royal Institute of Technology
Research area
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

The main objective of FACT is to provide novel functionalities and design principles for robot systems for future factories setups. To make these systems more flexible, we will develop new manufacturing concepts such as assistive robot co-workers. The envisioned robot co-workers and assistants are expected to empower and assist the human workers, increasing the productivity and their skill level through safe interaction and collaboration. These assistive frameworks will be at the core of the future intelligent factory, with open manufacturing floors and work cells in which robots and humans share the workspace. We will perform research in along three topics, i) Learning from Collaboration in Object Handling and Manipulations Tasks, ii) Natural and Embodied Interaction and iii) Exploitation of Human Motion Patterns and Interacting via Mobility. Each topic will define milestones at months 24, 42 and 60 to be able to monitor progress. In parallel to addressing these individual scientific topics, we will also aim at developing an integrated demonstrator that demonstrates the interplay and interaction of the individual technologies. This will provide the common context for the research and guide the research towards concrete solutions.

Popular science description

Målet för både stora och små företag är att åstadkomma tillverkning med hög kvalitet, kostnadseffektivt, säkert och flexibelt. Robotar är självklara inslag i en stor del av tillverkningsindustrin sedan 60-talet och har höjt tillverkningstakt och kvalitet men säkerheten hanteras än så länge genom att skilja människa och robot åt och flexibiliteten är mycket låg. Det tar alldeles för lång tid och kräver för mycket resurser för att ställa om ett produktionssystem. Detta gör att det bara lönar sig när man tillverkar stora volymer. I detta projekt kommer vi att titta på nya system med betydligt större flexibilitet. Vi ser framför oss en robotmedhjälpare som till en början kan hjälpa till med en “tredje hand” och interagera med människan på ett naturligt sätt. Roboten skall själv känna av vad människan vill göra med ett objekt som skall flytta tex. Detta gör att man inte behöver förprogrammera vissa rörelser och inte heller instruera i minsta detalj under rörelsen. Tanken är att kombinera en stor mängd av olika sensorer för detta. För att stödja denna interaktion kommer vi också att studera hur tal och blickens riktning kan användas på ett effektivt sätt för att skapa effektiva kommunikationskanaler under samarbetet. En annan form av kommunikation sker genom sättet vi rör oss på. Vi uppfattar små rörelseändringar hos roboten som signaler för att tex tala om att roboten ser oss när vi möts vilket skapar trygghet. Dessa signaler kan också användas åt andra hållet för att tolka vad en människa vill. Steget mellan de robotar som används i industrin och robotar som i framtiden kommer att samarbeta med människor i våra hem är enorm. Detta projekt kommer att flytta fram positionerna gällande teorier och metoder som till en början kan användas i tillverkningsindustri. Samma metoder är också en hjälpande faktor för många andra tillämpningar där människa och robot samarbetar i hemmet eller på kontoret.