Go to content
SV På svenska

CVD 2.0 - En ny generation av hårda beläggningar

Reference number
RMA15-0048
Project leader
Boman, Mats
Start and end dates
160501-210630
Amount granted
30 957 336 SEK
Administrative organization
Uppsala University
Research area
Materialvetenskap och materialteknologier

Summary

This proposal has as an objective to create a strong platform for the development of new CVD processes for hard coatings. Three research groups from Uppsala University, Chalmers and the Royal Institute of Technology together with Sandvik Coromant AB, formed a group to develop the next generation wear resistant hard coatings. Together we represent unique know-how in the field. We call this platform CVD 2.0 and the idea is to develop new and ground breaking coating processes for the Swedish cemented carbide industry. The research work is described in 4 work packages: synthesis and modelling of new hetero-metallic precursors with a tailored composition (WP1), Design of new deposion system for the new deposition processes (WP2), Design of new multi-phase coatings having multiple properties (WP 3) and new tools in process control and caracterization (WP 4). Altogether they will form the necessary tools for a sucsessful The expected results will be 1) New hard coatings that will strengthen the Swedish cemented carbide industry. 2) That the CVD competence in Sweden on hard materials will be maintained and strengthened considerably. This is of strategic importance to the Swedish industry and academy in general and to the cemented carbide industry in particular. 3) More Phds within this area. Sandvik AB will support this proposal finacially both with equipment and with personell, se stategic relevance.

Popular science description

Svensk hårdmetallindustri (Sandvik Ab och Seco Tools AB) är idag världsledande genom att man tidigt (1969) var först med att belägga verktyg med ett antal tunna hårda skikt. Tjockleken på dessa skikt är mindre än en femtedel av ett hårstrå. Ändå förbättras livslängden på verktygen mer än 100 gånger i vissa applikationer. Det betyder ett oerhört minskat resursslöseri samtidigt som produktionstakten kan öka för de som använder dessa belagda verktyg. Som alltid i verkligheten så gäller det att utveckla sina produkter hela tiden. Hårdmetallindustrin står nu inför ett generationsskifte och nya ännu bättre skikt måste tas fram. I denna ansökan så föreslår vi en plattform mellan akademi och företag där vi tillsammans tar fram dessa nya skikt. Denna plattform kallar vi för CVD 2.0. CVD därför att det är en teknik som används för att skapa de hårda ytbeläggningarna och 2.0 därför att vi ska ta gram nästa generations beläggningar. De som deltar i denna ansökan är utvalda efter kompetens inom tre områden och för att dessa områden täcker upp modellering (kungliga tekniska högskolan), syntes (Uppsala universitet) och karakterisering (Chalmers). Vi behöver dessa tre kompetenser för att snabbt komma fram eftersom uppgiften är komplicerad. Modelleringen behövs för att ska kunna gissa bättre vilka materialkombinationer som kommer att fungera. Syntesverksamheten är viktig eftersom CVD är en kemisk metod för att framställa beläggningarna. Och karakteriseringen behövs för att vi ska förstå vad vi har gjort. Vi har ett antal mål som innebär att vi ska göra nya skikt som inte har framställts förut och som vi tror har nya unika egenskaper. Den föreslagna plattformen kommer förutom nya material även tillgodose svensk industri med duktiga disputerade forskare.