Go to content
SV På svenska

Projects in Smart Systems 2015

Reg.Nr Titel of the project Project leader Research area Start and end dates Amount granted
RIT15-0012 Automatisering av systemspecifik modellbaserad inlärning Schön, Thomas IT 160701 – 220630 29 000 000
RIT15-0025 Smart Assembly 4.0 Söderberg, Rikard IT 160901 – 210831 32 100 000
RIT15-0038 Semantisk kartering & visuell navigering för smarta robotar Kahl, Fredrik IT 160701 – 220630 31 100 000
RIT15-0046 Smart Implicit Interaction Höök, Kristina IT 160701 – 220630 33 000 000
RIT15-0075 Tidskritiska molntjänster Kostic, Dejan IT 160701 – 220630 27 000 000
RIT15-0091 SoPhy: Storskaliga cyber-fysiska transportsystem Johansson, Karl Henrik IT 160701 – 220630 32 000 000
RIT15-0097 Robot-assisterade hastigt bildade kunskapsnätverk Doherty, Patrick IT 160701 – 211231 27 000 000
RIT15-0107 EACare: Fysisk agent för att stödja äldres mentala välmående Kjellström, Hedvig IT 160701 – 211231 22 000 000
RIT15-0119 Smart Intra-body network Berggren, Magnus IT 160801 – 220331 34 800 000
RIT15-0133 Ömsesidig adaption i system för människa-robotinteraktion Dimarogonas, Dimos IT 160701 – 220630 32 000 000
LS.
Life Sciences
BE.
Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies
MS.
Material Science and Material Technologies
ICT.
Information, Communication, and System Technologies
CM.
Computational Science and Applied Mathematics
Other
Other