Go to content
SV På svenska

Projects in Framtidens forskningsledare 3

Reg.Nr Titel of the project Project leader Research area Start and end dates Amount granted
F06-0006 Aktivitet och stabilitet hos nano-material MV 080301 – 140301 8 500 000
F06-0007 dNTP som cellulära regulatorer LV 080301 – 131231 8 500 000
F06-0009 Spektraleffektiv och robust framtida radio IT 080301 – 131231 7 618 665
F06-0010 Samspel mellan proteiner och RNA i makromolekylära komplex LV 080301 – 141231 8 500 000
F06-0011 Virus receptorer: betydelse för tropism och behandling LV 080301 – 131231 8 500 000
F06-0013 Kontrol av specificering av Drosophila lukt nerv celler LV 080301 – 140301 8 500 000
F06-0020 Immunfunktion på encellsnivå LV 080301 – 131231 8 500 000
F06-0022 Kognitiva och Samarbetande Robotsystem IT 080301 – 140301 8 500 000
F06-0029 Tvärvetenskapligt ledarskap i beräkningsbaserad genetik LV 080301 – 131231 8 500 000
F06-0031 cellregenerering i hälsa, sjukdom och åldrande LV 080301 – 131231 8 500 000
F06-0037 Ny teknologi för avancerad simulering av turbulent strömning MB 080301 – 140301 8 500 000
F06-0045 Strukturell genetisk variation i humana genomet LV 080301 – 140301 8 500 000
F06-0047 Växelverkan i svarande lipidmembraner BT 080301 – 150228 8 500 000
F06-0048 Den kroppsliga jag-uppfattningens neuronala mekanismer LV 080301 – 131231 8 500 000
F06-0050 Högkapacitetsteknologi för analys av translokationer BT 080301 – 140301 8 500 000
F06-0058 Cyklotider: Ett stabilt grundskelett för proteinteknik BT 080301 – 140515 8 500 000
F06-0067 Mitokondriell DNA replikation i humana celler LV 080301 – 131231 8 500 000
F06-0068 Modellering & Design av Växelverkningar i Membranproteiner LV 080301 – 131231 8 500 000
F06-0069 Matematiska metoder i datorseende MB 080301 – 140901 8 415 899
F06-0071 InfraSec: Säkerhet för informationsinfrastrukturer IT 080301 – 131231 8 500 000
LS.
Life Sciences
BE.
Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies
MS.
Material Science and Material Technologies
ICT.
Information, Communication, and System Technologies
CM.
Computational Science and Applied Mathematics
Other
Other