Go to content
SV På svenska

Molnbaserade produkter och produktion (FiC)

Reference number
GMT14-0032
Project leader
Hansson, Hans A
Start and end dates
160101-201231
Amount granted
34 600 000 SEK
Administrative organization
Mälardalen University, Västerås
Research area
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

We envision future factories being designed by compositions of smart connected components, with a large part of the intelligence residing in the Cloud. This will enable increased flexibility and evolvability of manufacturing, as well as pave the way for new business models where production facilities can be accessible as cloud services. Moving a large part of the production complexity to the Cloud has benefits in cost, energy efficiency, sharing of resources, increased flexibility, adaptability and evolvability, and provide in general a strong basis for innovation. There are however associated challenges, including providing efficient and predictable (safe and secure) computation and communication, and coping with the huge amounts of data needed to provide the envisioned intelligence. These challenges are particularly demanding in safety-relevant systems, such as transportation and manufacturing. FiC will provide generic solutions for Future factories in the Cloud in the form of an integrated set of techniques and generic tools for future smart products and production systems, including architectural templates for cloud based production; algorithms and tools for safe and secure communication and computation, specifically handling big-data; and techniques for efficient and predictable sharing of computation and communication resources. The research will be based on real usage scenarios and results demonstrated and evaluated in industrial contexts.

Popular science description

Framtidens produktion och produkter är smarta och uppkopplade med en stor del av intelligensen i Molnet. Detta möjliggör successiv utveckling, effektiva tillverkningsprocesser, ökad flexibilitet, kostnadseffektiv delning av datorresurser; förenklar vidareutveckling och underhåll, och skapar förutsättningar för innovation och nya affärsmodeller. Med fördelarna följer också utmaningar relaterade till såväl effektiv och säker programvara i Molnet, kommunikationssystemet och produkten, som till säkert samarbete internt och med andra tjänster och produkter. Smarta produkter kommer att generera stora mängder data som måste både transporteras till Molnet och bearbetas för att ge produkten “intelligens”. System som måste vara såväl säkra som robusta är speciellt utmanande, tex fordon och inom tillverkning. Den föreslagna forskningen fokuserar på generiska metoder och verktyg för framtidens produkter, tjänster och produktionssystem, med Molnet som en integrerad del. Vi kommer att utveckla arkitekturer och virtuella maskiner för molnbaserad produktion; algoritmer och protokoll för säker kommunikation, speciellt för omfattande beräkningar och för sökningar i stora datamängder i realtid (Big-data); samt tekniker som ger förutsägbarhet och säkerhet i kommunikationen och beräkningarna. Forskningen kommer att utgå från verkliga användarscenarier och resultaten kommer demonstreras i relevanta industrimiljöer.