Go to content
SV På svenska

Smart Implicit Interaction

Reference number
RIT15-0046
Project leader
Höök, Kristina
Start and end dates
160701-220630
Amount granted
33 000 000 SEK
Administrative organization
KTH - Royal Institute of Technology
Research area
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

We are at the stage of personal computing before the desktop metaphor, the Internet before hypertext, or mobile computing before touch interfaces. In short, IoT lacks its killer interface paradigm. What is needed is not a new vision of the smart home or the smart city, we need environments that make us smart. In an environment that makes us smart, our activities drive and change the smart objects around us at the same time as they continuously adapt to us - creating for a new interface paradigm we call smart implicit interaction. Implicit interactions stay in the background, thriving on data analysis of speech, movements, and other contextual data, avoiding to unnecessarily disturb us or grabb our attention. When we turn to them, depending on context and functionality, they either shift into an explicit interaction – engaging us in a classical interaction dialogue (but in a state based on the analysis of the context at hand) – or they continue to engage us implicitly using entirely different modalities that do not require an explicit dialogue – that is through the ways we move or engage in other tasks. The demonstrator of this project consists of three key building blocks – the interaction toolkit, the smart data layer and a set of design exemplars for the Smart Garden, Smart Body and Smart Street domain. Each of these domains fits with important contemporary consumer and industrial concerns and will help to answer our fundamental interactional research goals.

Popular science description

För att göra PCn populär och användbar för många krävdes skrivbordsmetaforen, för internet krävdes hypertext, och för den smarta mobilen krävdes ett touchgränssnitt. Idag behöver Sakernas Internet en motsvarande fungerande, attraktiv interaktionsmodell för att slå igenom på konsumentmarknaden. Men lösningen ligger inte i det smarta hemmet eller den smarta staden visionerna, utan vi bör istället skapa miljöer som gör oss smarta, där våra vardagliga praktiker är det som föder de smarta sakernas beteende och där vi, i vår tur, påverkas av dem. Vi föreslår en ny gränssnittsparadigm som vi kallar smart implicit interaktion. Implicit interaktion håller sig i bakgrunden och stör oss inte. Det ändrar sitt beteende och anpassar sig till situationen baserat på data-analys av vårt tal, våra rörelser och andra kontextuella data. När vi interagerar med dem så kommer de, beroende på systemets syfte, antingen starta en explicit, vanlig interaktionsdialog med oss men där startpunkten är anpassat till kontexten, eller så fortsätter de i en implicit interaktion – genom att använda andra modaliteter så svarar de subtilt på hur vi rör oss eller andra kontextuella data. Demonstratorn i projektet består av tre byggstenar – ett interaktionsverktyg, ett smart data lager och en uppsättning ’design exemplar’ för den Smarta Vägen, Smarta Trädgården och Smarta Kroppen. Dessa kontexter är viktiga både ur ett konsument- och industri-perspektiv men kommer framförallt testa gränserna och ge oss svar på våra forskningsfrågor kring interaktionsmodellen för IoT.