Go to content
SV På svenska

EACare: Fysisk agent för att stödja äldres mentala välmående

Reference number
RIT15-0107
Project leader
Kjellström, Hedvig
Start and end dates
160701-211231
Amount granted
22 000 000 SEK
Administrative organization
KTH - Royal Institute of Technology
Research area
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

The main goal of the proposed multidisciplinary research is to develop an embodied agent - a robot head with communicative skills - capable of interacting with elderly people at their convenience, analyzing their mental and psychological status via powerful audiovisual sensing and assessing their mental abilities to identify subjects in high risk or possibly at the first stages of depressive or dementing disorders, who would benefit from proper medical consultation. The framework will also provide tools for dementia preventive training. We will design clinically-informed user-agent interaction protocols, similar to those protocols that are currently used in clinical practice. A system with an embodied agent will be designed, that perceives and interprets the user's verbal and non-verbal communicative behavior, and interacts with the user according to the protocols, as a clinical expert would. The system is designed to interact with elderly persons in their home on a daily basis, and have two purposes: 1) to monitor the user behavior and detect signs of dementia at early stages, 2) to provide dementia-perventative therapeutical training in a way that is fun and rewarding to the user. The system will be evaluated in clinical studies with relevant and realistic groups of users, as part of regular care of elderly persons at risk of developing, or in the early stages of dementia.

Popular science description

Med allt fler äldre i befolkningen förväntas även demenssjukdomarna öka. Fortfarande saknas botande behandling. Befolkningsstudier med drygt 30 års uppföljning visar att det tycks vara möjligt att minska risken för demens senare i livet genom en rad förebyggande åtgärder. Tidig diagnostik och prevention av demens är alltså mycket viktigt för att förbättra folkhälsan och minska förekomsten av dessa förödande sjukdomar. Syftet med detta projekt är att utveckla en fysisk agent - ett robothuvud med kommunikativa färdigheter - som kan interagera med äldre personer på ett för dem bekvämt sätt, och samtidigt analysera deras mentala och psykologiska hälsa med hjälp av kraftfull audiovisuell perception för att identifiera individer som löper hög risk, eller har börjat, att utveckla tidiga stadier av demens, och som skulle dra fördel av vidare medicinska undersökningar. Agenten kommer också erbjuda terapeutisk träning som motverkar demens, på ett sätt som är roligt och givande för användaren. Detta automatiska system kan användas som ett komplement till den nuvarande vården, och beräknas ge en mer stabil diagnosticering av tidiga stadier av demens. Systemet kommer också ge en mer effektiv daglig träning än den nuvarande, som sker tillsammans med en medicinsk expert vid bokade möten.