Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

120 miljoner till tillämpad matematik

SSF:s styrelse beslöt vid sitt möte den 3 februari att tilldela sex stycken rambidrag på mellan 17 och 21 miljoner kronor vardera inom forskningsprogrammet Tillämpad matematik. Programmet ingår i en gemensam satsning på närmare en halv miljard för att stärka svensk matematikforskning som SSF gör tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och Vetenskapsrådet.

– Matematik är en väsentlig del i många vetenskaper och tillämpningarna återfinns inom en rad områden. Ett bra exempel är bildanalys som används inom medicinsk teknik och materialteknik, men även inom tillverkningsindustrin. Intressant är också det stora inslaget av internationella medsökande denna gång, säger Lars Hultman, vd för SSF.

Projekten kan bidra till lägre doser röntgen vid undersökningar, optimala egenskaper hos antenner, eller förbättrad förståelse av porösa ämnens uppsugningsförmåga. Flera projekt förstärker och öppnar nya horisonter för livsvetenskaperna, som hur man kan få fram ny information om hjärnvävnad, eller fånga upp egenskaper hos biologiska system, även på cellnivå. Här finns också en utveckling av finita elementmetoden, som arbetar utan grid och bättre kan beskriva komplexa geometrier. Det är en generisk metod som kan komma till god nytta inom svensk tillverknings- och basindustri.

64 ansökningar kom in, 8 eller 12,5% hade kvinnlig huvudsökande. Sex projekt beviljades medel, vilket innebär att beviljandegraden är 9,4%, (16,7% för kvinnor).

Följande projekt och huvudsökande beviljas bidrag, vilka delas ut under kommande femårsperiod:

Sökande

Projekttitel

Tilldelat belopp i miljoner kronor

Ozan Öktem, KTH

Lågkomplexitetsrekonstruktionsmetoder för medicin

21

Mats Gustafsson, Lunds tekniska universitet

Komplex analys och konvex optimering för elektromagnetisk design

17

Aila Särkkä, Chalmers tekniska högskola

Materialstrukturer genom mikroskop och statistik

21

Mats G Larson, Umeå universitet

Skurna finita element, geometri och designoptimering

21

Bernt Wennberg, Chalmers

Hierarkiska “mixed effects”-modeller av dynamiska system

20

Carl-Fredrik Westin, Linköpings universitet

Multidimensionell diffusions-MRI

20

För ytterligare information kontakta:

Forskningssekreterare Olof Lindgren, olof.lindgren@strategiska.se, tel 08 – 505 816 69

Kommunikationschef Eva Regårdh, eva.regardh@strategiska.se, tel 073 – 358 16 68