Hoppa till innehåll
EN In english

Forskning

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin med ungefär 700 miljoner kronor om året. 

Stiftelsen finansierar svensk forskning via rambidrag, individuella bidrag, forskarskolor och bidrag för ökad rörlighet.

Rambidrag är bidrag i storleksordningen 25-30 miljoner fördelat om fem år. Utlysningarna har olika inriktning från gång till annan, och vi eftersträvar en bra mix över våra prioriterade områden (se nedan). Den totala avsättningen för ett rambidrag varierar mellan 100-300 miljoner och räcker då till att finansiera ungefär 4-10 stora forskningsprojekt.

SSF har tre program för rörlighet, Industridoktorand, Forskningsinstitutsdoktorand och Strategisk Mobilitet. Alla tre utlyses varje år, och vi satsar sammanlagt drygt 60 miljoner kronor årligen på dessa program. Vi gör också engångssatsningar, till exempel SSF Sabbatical. 

För unga framgångsrika forskare finns programmet Framtidens Forskningsledare (FFL). Var och en i FFL får 12 miljoner kronor, för att etablera en självständig och nyskapande forskargrupp. FFL utlyses vart tredje år.

För närvarande finansierar SSF också en forskarskola; Forskarskola Neutronspridning.  Under fem, sex år går vi in med 120 miljoner kronor. Forskarskolan förväntas utbilda och examinera ungefär 20 doktorander inom neutronspridning. Ytterligare 100 miljoner är avsatta för en förlängning. Satsningen ska ses mot bakgrund av att ESS, The European Spallation Source, byggs i Sverige.

Följande huvudområden prioriteras under perioden 2017-2021:

  • Informations-, kommunikations- och systemteknologier (ICT)
  • Livsvetenskap med fokus på teknologier och Bioengineering
  • Materialforskning med fokus på ny och bättre funktionalitet samt produktion.