Hoppa till innehåll
EN In english

Forskning

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin med ungefär 600 miljoner kronor om året. Beloppet kommer att trappas upp till en miljard kronor per år från och med 2018.

Stiftelsen finansierar svensk forskning via rambidrag, individuella bidrag, forskarskolor och bidrag för ökad rörlighet.

Rambidrag är bidrag i storleksordningen 25-30 miljoner fördelat om fem år. Utlysningarna har olika inriktning från gång till annan, och vi eftersträvar en bra mix över våra prioriterade områden (se nedan). Den totala avsättningen för ett rambidrag varierar mellan 100-300 miljoner och räcker då till att finansiera ungefär 4-10 stora forskningsprojekt.

SSF har tre program för rörlighet, Industridoktorand, Forskningsinstitutsdoktorand, som är nytt,  och Strategisk Mobilitet. Alla tre utlyses varje år, och vi satsar sammanlagt drygt 60 miljoner kronor årligen på dessa program. 

För unga framgångsrika forskare finns programmen Framtidens Forskningsledare (FFL) och Ingvar Carlsson Award (ICA), som båda riktar sig till unga, framgångsrika forskare. Var och en i FFL får 12 miljoner och ICA-bidragsmottagarna får 4 miljoner kronor var, för att etablera en självständig och nyskapande forskargrupp. FFL utlyses var tredje år och ICA vartannat.

För närvarande har SSF en forskarskola på gång; Forskarskola Neutronspridning som SSF kommer att  finansiera under fem, sex år med 120 miljoner kronor och som och förväntas utbilda och examinera ungefär 20 doktorander inom neutronspridning. Ytterligare 100 miljoner är avsatta för en förlängning. Satsningen ska ses mot bakgrund av att ESS, The European Spallation Source, byggs i Sverige.

Prioriterade områden

Följande huvudområden prioriteras under perioden 2017-2021:

  • Informations-, kommunikations- och systemteknologier (ICT)
  • Livsvetenskap med fokus på teknologier och Bioengineering
  • Materialforskning med fokus på ny och bättre funktionalitet samt produktion.