Hoppa till innehåll
EN In english

Tidigare ledamöter av styrelsen

1994-03 – 1996-12

 • Bertil Aronsson, professor, f d forskningsdirektör, Sandvik AB; ordförande
 • Anja Klarin, teknisk direktör, Ahlström Machinery OY, Helsingfors; vice ordförande
 • Carl-Ivar Brändén, professor, forskningsdirektör, ESRF, Grenoble
 • Ingrid Jansson, direktör, SE-banken (t o m 1995-06-30)
 • Greta Fossum, vice forskningschef, Mo och Domsjö AB (fr o m 1995-07-01)
 • Cecilia Jarlskog, professor, Lunds universitet
 • Åke Lundqvist, direktör, Telefon AB L M Ericsson
 • Jan Martinsson, vice verkställande direktör, Asea Brown Boveri AB
 • Torsten Persson, professor, Stockholms universitet
 • Christina Rogestam, verkställande direktör, Akademiska Hus AB
 • Dennis Tsichritzis, professor, Direktor, Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung, Bonn
 • James Wyngaarden, professor, National Academy of Sciences, Washington DC

 

1997 – 1999

 • Ingvar Carlsson, f d statsminister, ordförande
 • Jan Martinsson, vice verkställande direktör, Asea Brown Boveri AB; vice ordförande
 • Leni Björklund, verkställande direktör, Spri, ordförande MFR
 • Carl-Ivar Brändén, professor, Karolinska Institutet
 • Birgit Erngren, generaldirektör, NUTEK
 • Greta Fossum, FoU-samordnare, MoDo Paper AB
 • Carl Fredriksson, direktör, EuroFutures
 • Helena Nilsson, riksdagsledamot, ordförande FRN, senare GD Arbetarskyddsstyrelsen
 • Olle Stendahl, professor, huvudsekreterare MFR
 • Jan-Eric Sundgren, professor, huvudsekreterare TFR; senare rektor Chalmers (t o m 1999-02-25)
 • Pär Omling, professor, huvudsekreterare TFR (fr o m 1999-02-26
 • Christina Ullenius, rektor, HiK/Karlstads universitet, ordförande TFR
 • Arne Wittlöv, vice verkställande direktör, AB Volvo, ordförande NFR
 • Gunnar Öquist, professor, huvudsekreterare NFR

 

2000 – 2001

 • Ingvar Carlsson, f d statsminister, ordförande
 • Harry Frank, forskningschef, Asea Brown Boveri AB; vice ordförande
 • Per Andersson, verkställande direktör, SwitchCore AB
 • Christer Karlsson, professor, Handelshögskolan i Stockholm
 • Gudmund Larsson, utredare, LO
 • Lennart Låftman, direktör, Femte AP-fonden
 • Karin Markides, professor, Uppsala universitet
 • Maria Masucci, professor, Karolinska Institutet
 • Birgit Norinder, Executive Director, Prolifix Ltd, London
 • Maria Norrfalk, generaldirektör, Skogsstyrelsen
 • Eva Olsson, professor, Uppsala universitet
 • Helena Peilot, doktorand, Göteborgs universitet
 • Hans Wolf-Watz, professor, Umeå universitet 

 

2002 – 2003

 • Ingvar Carlsson, f d statsminister, ordförande (t o m 2002-12-31)
 • Laila Freivalds, f d statsråd, ordförande (2003-01-01–2003-09-03)
 • Harry Frank, verkställande direktör, ABB Corporate Research, vice ordförande
 • Per Andersson, styrelseordförande, SwitchCore AB
 • Christer Karlsson, professor, Handelshögskolan i Stockholm
 • Gudmund Larsson, utredare, LO
 • Lennart Låftman, f d verkställande direktör
 • Karin Markides, professor, Uppsala universitet
 • Maria Masucci, professor, Karolinska Institutet
 • Birgit Norinder, Director, London
 • Maria Norrfalk, generaldirektör, Skogsstyrelsen
 • Eva Olsson, professor, Chalmers
 • Helena Peilot, doktorand, Göteborgs universitet
 • Hans Wolf-Watz, professor, Umeå universitet

 

2004 – 2005

 • Lena Hjelm-Wallén, f d vice statsminister, ordförande
 • Lennart Låftman, f d verkställande direktör, vice ordförande
 • Per Andersson, styrelseordförande, SwitchCore AB
 • Lars Björck, professor, Lunds universitet
 • Ulla Grönlund, verkställande direktör, Trätek
 • Göran Johnsson, förbundsordförande, Metall
 • Håkan Lane, doktorand, Chalmers
 • Carola Lemne, verkställande direktör, Danderyds sjukhus
 • Karin Markides, professor, Uppsala universitet, senare vice GD VINNOVA
 • Birgit Norinder, Director, London
 • Eva Olsson, professor, Chalmers
 • Tuula Teeri, professor, KTH
 • Jan Uddenfeldt, Senior Vice President, Telefon AB LM Ericsson 

 

2006 – 2007

 • Lena Hjelm-Wallén, f d vice statsminister, ordförande
 • Lennart Låftman, f d verkställande direktör, vice ordförande
 • Lars Björck, professor, Lunds universitet
 • Karin Caldwell, professor, Uppsala universitet
 • Ulla Grönlund, näringslivschef, Länsstyrelsen Västerbotten
 • Peter Hjalmarsson, fr o m 2007 Garvin, doktorand, Linköpings universitet
 • Göran Johnsson, f d förbundsordförande, Metall
 • Carola Lemne, verkställande direktör, Danderyds sjukhus
 • Christer Ovrén, avdelningschef, ABB Corporate Research
 • Tuula Teeri, professor, KTH
 • Jan Uddenfeldt, Senior Vice President, Ericsson AB

 

2008-01 – 2010-06

 • Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, tidigare AB Volvo och Svenskt Näringsliv, ordförande
 • Christer Ovrén, utvecklingschef, ABB AB, vice ordförande
 • Bert Allard, professor, Örebro universitet
 • Lars Björck, professor, Lunds universitet
 • Karin Caldwell, professor, Uppsala universitet
 • Ulla Grönlund, näringslivschef, Länsstyrelsen Västerbotten
 • Göran Johnsson, f d förbundsordförande, Metall
 • Pernilla Klein, konsult, Kreab
 • Carola Lemne, verkställande direktör, Praktikertjänst
 • Bengt Ågerup, verkställande direktör, Q-med AB
 • Barbro Åsman, professor, Stockholms universitet

 

2010-07 – 2013-06

 • Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, tidigare AB Volvo och Svenskt Näringsliv, ordförande (t o m 2013-02-27)
 • Christer Ovrén, ABB Corporate Research, vice ordförande; ordförande (fr o m 2013-02-27)
 • Bert Allard, professor, Örebro universitet
 • Maria Anvret, professor, Göteborgs universitet
 • Lars Björck, professor, Lunds universitet
 • Lars Börjesson, professor, Chalmers (t o m 2012-08-31; platsen sedan vakant)
 • Helen Dannetun, professor, Linköpings universitet (t o m 2011-06-30)
 • Kristina Edström, professor, Uppsala universitet (fr o m 2011-09-10)
 • Arne Johansson, professor, KTH
 • Pia Sandvik, verkställande direktör, Länsförsäkringar Jämtland
 • Bengt Ågerup, Founding partner, Nexttobe AB
   

* Vice ordföranden har alltid utsetts inom styrelsen. Enligt regeringens stadgeändring 2010-05-12 utses därefter även ordföranden inom styrelsen.

** Laila Freivalds utsågs till utrikesminister 2003-10-03.

 

2016-07 – 2019-06

 • Björn O Nilsson, Tekn Dr.  IVA, fr o m  2017-01-01, Ordförande
 • Harriet Wallberg, Prof., KI, (ordförande t.o.m. 2016-10-19, därefter fortsatt ledamot)
 • Staffan Grefbäck, tidigare vd Alecta (vice ordf, agerande ordf. 2016-09-12—2016-12-31). Entledigad från styrelsen på eget önskemål 2017-03-31
 • Christer Fuglesang, Prof., KTH (vice ordf. Fr.o.m. 2016-09-21)
 • Helene Andersson Svahn, Prof., Permobil AB / KTH
 • Monica Bellgran (fr.o.m. 2014-06-16), MdH, LKAB fo-chef 2014-2015, förste vice ordf 2017-02-06
 • Jörgen Hansson, Prof. HiS (fr.o.m 2016-07-01)
 • Cecilia Holm, Prof. LU (fr.o.m 2016-07-01)
 • Hans Rydstad, utsedd av regeringen, fr o m 2017-04-01
 • Ulf Wahlberg, Ericsson
 • Anders Ynnerman, Prof., LiU

2019-07 – 2022-06

 • Björn O. Nilsson, Landshövding, Norrbotten
 • Hans Rydstad, Carnegie
 • Gösta Lemne, Ericsson
 • Björn Ottersten, Kungliga Tekniska Högskolan
 • Katarina Gårdfeldt, Polarforskningssekreteriatet
 • Cecilia Holm, Lunds universitet
 • Kerstin Johannesson, Göteborgs universitet
 • Magnus Berggren, Linköpings universitet
 • Charlotte Brogren, Alimak Group AB
 • Claes Wohlin, Blekinge Tekniska Högskola