Hoppa till innehåll
EN In english

Om SSF

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin med många hundra miljoner kronor om året. SSF är en fri, oberoende aktör inom det offentliga forskningsfinansieringssystemet. Stiftelsen ska främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för utvecklingen av Sveriges framtida konkurrenskraft.

Stiftelsen för strategisk forskning:

 • Verkar för att reformera svensk forskning i riktning mot excellens och
genomslag.
• Skapar bryggor mellan grundforskning och behovsmotiverad forskning
där resultat kommer till nytta.
• Stöder forskning och forskarutbildning inom teknik, medicin och natur-
vetenskap i syfte att stärka Sveriges framtida konkurrenskraft.
• Finansierar löpande 300 projekt vid universitet och högskolor – många av
dem i samverkan med näringslivet och forskningsinstitut.
• Gör riktade forskningssatsningar som ofta är tvär- och mångvetenskapliga.
• Delar ut karriärbidrag till framstående forskningsledare, med tonvikt på
de talangfulla unga.
• Uppmuntrar forskares rörlighet i världen, samt mellan akademi, institut,
industri, sjukvård och andra samhällsaktörer.
• Bidrar till att skapa forskningsinstrument, -metoder och -tekniker samt
kompetens för forskningsinfrastruktur.
• Har en utdelningsvolym på flera hundra miljoner kronor årligen.