Hoppa till innehåll
EN In english

Pågående forskning

Totalt per forskningsområde
Antal projekt / Beviljat belopp (milj kr)
Utlysning Totalt avsatt belopp (milj kr) Bidragsperiod LV BT MV IT MB Öv
Adjunct Professor 2020 15.0 2021-2027 1
1.5
4
3.7
3
4.5
1
1.5
0
0.0
1
0.9
Adjunct Professor 2023 15.0 2024-2030 4
3.8
2
2.2
3
4.5
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Cyber Security 2017 300.0 2018-2024 0
0.0
0
0.0
0
0.0
9
268.0
0
0.0
0
0.0
EU Horizon Europe - RAS 2022b 3.8 2023-2024 1
0.5
3
0.9
3
1.4
1
0.5
0
0.0
0
0.0
EU Horizon Europe - RAS 2023 10.0 2024-2024 0
0.0
1
0.5
3
1.1
2
1.0
0
0.0
2
1.0
Food, Feed and Forest 2020 120.0 2022-2026 3
91.0
1
29.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Framtidens Forskningsledare 7 240.0 2020-2024 5
57.7
4
38.2
6
72.0
4
48.0
0
0.0
0
0.0
Framtidens Forskningsledare 8 240.0 2022-2027 7
105.0
0
0.0
5
75.0
3
44.6
0
0.0
0
0.0
Graduate School neutron science 2015 220.0 2016-2025 0
0.0
0
0.0
1
220.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Individuella bidrag 2023 10.0 2024-2028 1
10.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Industrial PhD 2019 30.0 2020-2024 2
5.0
0
0.0
3
7.5
4
10.0
3
7.5
0
0.0
Industrial PhD 2020 30.0 2020-2025 3
7.5
0
0.0
3
7.5
5
10.6
1
2.5
0
0.0
Industrial PhD 2021 30.0 2022-2026 5
12.5
1
2.5
3
5.4
2
5.0
0
0.0
1
2.5
Industrial PhD 2022 30.0 2023-2027 3
7.5
0
0.0
3
7.5
5
12.5
0
0.0
1
0.0
Industrial PhD 2023 35.0 2023-2028 2
5.0
2
5.0
3
7.5
4
10.0
1
2.5
1
2.5
Industrial Research Centres 2015 375.0 2017-2025 1
75.0
1
100.0
0
0.0
1
100.0
0
0.0
1
100.0
Industry-oriented postdoc 2023 10.0 2024-2026 1
1.4
2
2.7
1
1.5
2
3.0
0
0.0
0
0.0
Informationsaktivitet 2023 4.8 2024-2026 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1
4.8
MRC - Semiconductor System Design, SeSyDe 60.0 2023-2029 0
0.0
0
0.0
0
0.0
1
60.0
0
0.0
0
0.0
MRC - Strategic Metals and Minerals, MetMin 60.0 2023-2029 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1
60.0
Rambidrag MED-X 2018 192.1 2019-2024 0
0.0
5
162.3
1
29.9
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Research Infrastructure Fellows - 2 105.0 2023-2027 2
30.0
2
30.0
2
30.0
1
15.0
0
0.0
0
0.0
Research Institute PhD 2018 20.0 2020-2024 1
0.8
2
5.0
1
2.5
4
10.0
0
0.0
0
0.0
Research Institute PhD 2020 20.0 2022-2026 0
0.0
1
2.5
1
2.5
2
5.0
3
7.5
1
2.5
Research Institute PhD 2022 22.5 2023-2028 0
0.0
2
5.0
3
7.5
2
5.0
2
5.0
0
0.0
SSF – Computing and Hardware Infrastructure 2019 192.3 2021-2025 0
0.0
0
0.0
0
0.0
6
192.3
0
0.0
0
0.0
SSF Agenda 2030 Research Centers (ARC) 2019 200.0 2020-2025 1
50.0
1
50.0
1
50.0
0
0.0
0
0.0
1
50.0
SSF Future Software Systems FuSS 2021 200.0 2022-2027 0
0.0
0
0.0
0
0.0
6
200.0
0
0.0
0
0.0
SSF grants for Ukrainian scientists 2022 42.0 2022-2025 7
7.5
0
0.0
14
20.3
2
4.0
2
4.0
3
5.0
SSF sabbatical 2019 75.0 2019-2024 2
4.1
1
2.3
2
0.1
2
2.2
1
1.2
0
0.0
Strategic Mobility 2022 10.0 2023-2024 0
0.0
1
1.1
4
4.5
4
4.4
0
0.0
0
0.0
Strategic Mobility 2023 10.0 2024-2025 1
1.5
2
2.3
4
4.0
1
1.2
1
1.0
0
0.0
Strategiska insatser 2018 10.0 2019-2025 0
0.0
0
0.0
1
10.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Sweden Taiwan Research Projects 2019 60.0 2020-2025 0
0.0
1
10.0
3
30.0
2
20.0
0
0.0
0
0.0
Sweden-Israel Research Projects 2021 24.6 2022-2027 2
6.2
0
0.0
5
15.2
1
3.1
0
0.0
0
0.0
SwedNESS Postdoc 2021 20.0 2022-2025 1
2.9
0
0.0
4
11.4
0
0.0
0
0.0
0
0.0
VD-beslut 2023 1.5 2023-2024 0
0.0
0
0.0
0
0.0
1
0.1
0
0.0
9
1.4