Hoppa till innehåll
EN In english

Pågående forskning

Totalt per forskningsområde
Antal projekt / Beviljat belopp (milj kr)
Utlysning Totalt avsatt belopp (milj kr) Bidragsperiod LV BT MV IT MB Öv
Applied Mathematics 2013 119.9 2014-2020 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
6
119.9
0
0.0
Big data och Beräkningsvetenskap 200.0 2017-2022 1
33.0
1
21.0
0
0.0
1
33.0
4
113.0
0
0.0
Biological Production Systems 2014 225.0 2015-2019 5
148.1
3
76.9
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Biomarkers 2013 300.0 2014-2019 9
300.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Cyber Security 2017 300.0 2018-2023 0
0.0
0
0.0
0
0.0
10
300.0
0
0.0
0
0.0
Framtidens Forskningsledare 5 200.0 2013-2019 13
122.0
1
10.0
5
50.0
1
10.0
0
0.0
0
0.0
Framtidens Forskningsledare 6 240.0 2016-2021 7
80.9
3
36.0
5
60.0
3
26.7
2
24.0
0
0.0
Generic Methods and Tools for Production 2014 250.0 2016-2020 0
0.0
0
0.0
6
192.6
2
57.4
0
0.0
0
0.0
Graduate School neutron science 120.0 2016-2021 0
0.0
0
0.0
1
120.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Individual grant for gender equality 2013 60.0 2014-2020 2
12.0
2
12.0
3
18.0
1
6.0
1
6.0
0
0.0
Industrial PhD 2014 30.0 2015-2019 5
11.3
1
2.5
3
7.5
2
5.0
1
2.5
0
0.0
Industrial PhD 2015 30.0 2016-2020 4
10.0
3
7.5
4
10.0
0
0.0
1
2.5
0
0.0
Industrial PhD 2016 30.0 2017-2021 5
12.5
2
5.0
1
2.5
2
3.0
1
2.5
1
2.5
Industrial PhD 2017 30.0 2017-2022 2
5.0
3
5.0
2
5.0
4
7.5
1
0.0
0
0.0
Industrial PhD 2018 30.0 2019-2023 3
7.5
2
5.0
2
5.0
4
10.0
1
2.5
0
0.0
Industrial Research Centres 400.0 2017-2025 1
75.0
2
150.0
0
0.0
1
75.0
0
0.0
0
0.0
Informationsaktivitet 2016 6.2 2017-2020 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1
6.2
Ingvar Carlsson Award 7 48.0 2017-2020 5
20.0
2
8.0
4
16.0
0
0.0
1
4.0
0
0.0
Instrument, Technique and Method Development 2017 240.0 2019-2021 1
4.9
10
75.0
14
101.9
5
38.5
1
7.0
2
12.0
Materials for energy applications 2016 300.0 2018-2022 0
0.0
0
0.0
9
294.6
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Materials Science 2015 300.0 2016-2021 0
0.0
0
0.0
10
300.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Medical Bioengineering 2013 250.0 2014-2020 1
33.0
7
217.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Rambidrag Electronics 2013 249.8 2014-2020 0
0.0
0
0.0
0
0.0
8
249.8
0
0.0
0
0.0
Rambidrag MED-X 2018 200.0 2019-2024 0
0.0
5
162.3
1
29.9
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Research Infrastructure Fellows 2014 225.0 2016-2020 5
75.0
2
30.0
7
105.0
0
0.0
1
15.0
0
0.0
Research Institute PhD 2015 20.0 2016-2020 2
5.0
1
2.5
5
12.5
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Research Institute PhD 2016 20.0 2017-2022 0
0.0
2
5.0
2
5.0
3
7.5
0
0.0
1
2.5
Research Institute PhD 2017 20.0 2019-2023 2
5.0
0
0.0
2
5.0
3
7.5
1
2.5
0
0.0
Scientific collaboration with Korea 2014 30.0 2014-2020 0
0.0
3
11.3
3
9.4
3
9.4
0
0.0
0
0.0
Smart Systems 2015 300.0 2016-2021 0
0.0
0
0.0
0
0.0
10
300.0
0
0.0
0
0.0
Strategic Mobility 2017 15.0 2018-2019 2
2.0
2
2.6
3
3.6
6
6.1
1
0.7
0
0.0
Strategic Mobility 2018 15.0 2019-2020 4
4.2
0
0.0
5
5.4
4
3.9
1
1.4
0
0.0
Strategiska insatser 2018 10.0 2019-2020 0
0.0
0
0.0
1
4.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Systems Biology 2016 300.0 2017-2022 7
237.0
2
63.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
VD-beslut 2018 3.6 2018-2020 0
0.0
0
0.0
2
1.1
0
0.0
0
0.0
7
2.5