Hoppa till innehåll
EN In english

Genomförd forskning

Totalt per forskningsområde
Antal projekt / Beviljat belopp (milj kr)
Utlysning Totalt avsatt belopp (milj kr) Bidragsperiod LV BT MV IT MB Öv
Applied Mathematics 2013 119.9 2014-2020 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
6
117.1
0
0.0
Big data och Beräkningsvetenskap 2015 200.0 2017-2023 1
26.3
1
21.0
0
0.0
1
32.7
4
111.0
0
0.0
Bio-X 54.0 2005-2008 0
0.0
10
53.6
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Biological Production Systems 2014 225.0 2015-2020 5
147.6
3
76.5
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Biomarkers 2013 300.0 2014-2020 9
300.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Centrum för Termodynamiska Beräkningar 19.0 2001-2008 0
0.0
0
0.0
1
19.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Energirelaterade material 2011 80.0 2012-2016 0
0.0
0
0.0
5
79.5
0
0.0
0
0.0
0
0.0
EU Horizon Europe - RAS 2021a 10.0 2021-2022 2
0.8
1
0.3
5
2.2
2
0.5
1
0.3
0
0.0
EU Horizon Europe - RAS 2021b 2.1 2021-2022 4
0.8
0
0.0
2
0.5
1
0.3
0
0.0
0
0.0
EU Horizon Europe - RAS 2022 10.0 2022-2023 1
0.5
0
0.0
2
0.6
1
0.0
0
0.0
1
0.0
FFL 2 - extra bidrag till kvinnliga forskare 12.6 2005-2008 2
4.0
0
0.0
0
0.0
1
2.0
0
0.0
2
3.9
Forskarförb biomedicinska skolor 167.0 1997-2003 6
167.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Forskarförb biomedicinska skolor, forts. 45.0 2002-2005 6
45.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Forskarskolor 1995 489.5 1995-2005 2
75.0
1
77.0
2
78.0
0
0.0
1
64.0
2
108.0
Forskarskolor 1996 1003.4 1996-2006 5
310.4
1
37.0
0
0.0
4
366.0
0
0.0
4
290.0
Forskarskolor 1997 399.0 1998-2007 0
0.0
2
71.0
1
64.0
2
146.0
0
0.0
2
118.0
Forskarskolor 1998 287.4 1998-2007 2
60.0
1
45.0
1
26.0
2
106.4
0
0.0
1
50.0
Forskningsprogram 1995 351.0 1996-2004 0
0.0
3
170.0
1
21.0
2
160.0
0
0.0
0
0.0
Forskningsprogram 1996 144.5 1996-2006 1
38.0
0
0.0
0
0.0
1
48.0
1
58.5
0
0.0
Forskningsprogram 1997 185.5 1997-2007 1
82.0
0
0.0
1
15.0
1
0.0
0
0.0
2
88.5
Forskningsprogram 1998 624.0 1998-2007 1
17.0
1
40.0
1
21.0
3
437.5
0
0.0
3
93.5
Forskningsprogram 1999 45.0 2000-2005 0
0.0
0
0.0
0
0.0
1
20.0
0
0.0
1
25.0
Forskningsprogram 2000 96.7 2000-2007 0
0.0
0
0.0
0
0.0
1
61.7
1
10.0
1
25.0
Framgångsrika forskningsledare 2010 80.0 2012-2017 4
39.2
0
0.0
1
9.7
3
30.0
0
0.0
0
0.0
Framtidens forskningsledare 1 (INGVAR) 209.9 2001-2007 7
69.9
4
40.0
4
40.0
6
60.0
0
0.0
0
0.0
Framtidens forskningsledare 2 162.0 2005-2010 6
54.0
4
36.0
0
0.0
8
72.0
0
0.0
0
0.0
Framtidens forskningsledare 3 171.8 2008-2013 11
93.5
3
25.5
1
8.5
3
24.6
2
16.9
0
0.0
Framtidens Forskningsledare 4 180.0 2011-2016 8
78.3
4
39.2
2
19.7
4
38.4
0
0.0
0
0.0
Framtidens Forskningsledare 5 200.0 2013-2019 13
120.3
1
10.0
5
48.9
1
9.9
0
0.0
0
0.0
Framtidens Forskningsledare 6 240.0 2016-2021 7
79.1
3
35.5
5
59.3
2
14.6
2
24.0
0
0.0
Framtidens Tvärvetenskapliga Forskningsledare 0.0 2011-2015 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Förnyelseanslag, Senior Individual Grants 41.1 2004-2007 5
7.5
3
18.0
2
3.0
7
10.5
0
0.0
1
2.1
Generic Methods and Tools for Production 2014 250.0 2016-2021 0
0.0
0
0.0
6
186.7
2
57.0
0
0.0
0
0.0
Genome Canada 15.0 2004-2008 6
15.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Hemvändande postdoktorer 1997 3.7 1997-1997 2
1.0
1
0.5
0
0.0
1
0.2
0
0.0
4
2.0
Hemvändande postdoktorer 1998 3.5 1998-2001 3
1.0
2
1.0
1
0.5
0
0.0
0
0.0
2
1.0
Hemvändande postdoktorer 1999 2.5 1999-2001 1
0.5
1
0.5
1
0.5
1
0.5
0
0.0
1
0.5
Individual grant for gender equality 2013 60.0 2014-2020 2
11.8
2
11.9
3
17.7
1
6.0
1
5.8
0
0.0
Individuella bidrag 1996 2.3 1996-1998 1
2.3
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Individuella bidrag 1999 16.0 1999-2007 2
5.1
2
10.8
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Individuella bidrag 2000 30.0 2000-2003 2
20.0
2
8.0
1
2.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Individuella bidrag 2001 17.8 2001-2006 0
0.0
0
0.0
0
0.0
4
15.0
0
0.0
1
2.0
Individuella bidrag 2002 17.7 2002-2007 4
13.7
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1
1.5
Individuella bidrag 2008 4.9 2009-2012 1
2.9
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1
2.0
Individuella bidrag 2012 0.0 2013-2017 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Individuella bidrag inom det livsvetenskapliga omr 12.0 2000-2007 2
6.0
2
6.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Industrial PhD 2014 30.0 2015-2019 5
11.3
1
2.5
3
7.2
2
5.0
1
2.5
0
0.0
Industrial PhD 2015 30.0 2016-2020 4
10.0
3
7.5
4
10.0
0
0.0
1
1.6
0
0.0
Industrial PhD 2016 30.0 2017-2021 5
12.5
2
5.0
0
0.0
2
2.1
1
2.5
1
2.5
Industrial PhD 2017 30.0 2017-2022 2
5.0
3
5.0
2
5.0
4
7.5
1
0.0
0
0.0
Industrial PhD 2018 30.0 2019-2023 3
7.5
2
5.0
2
5.0
4
10.0
1
0.4
0
0.0
Industrinära projekt - materialvetenskap 3.7 2006-2007 0
0.0
0
0.0
8
3.7
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Infection biology 2012 224.8 2013-2019 9
224.3
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Informationsaktivitet 2008-HT 1.0 2008-2009 0
0.0
0
0.0
1
0.2
2
0.1
0
0.0
4
0.7
Informationsaktivitet 2008-VT 0.6 2008-2009 0
0.0
0
0.0
0
0.0
1
0.2
0
0.0
1
0.4
Informationsaktivitet 2010 3.9 2011-2013 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1
3.9
Informationsaktivitet 2013 3.8 2014-2016 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1
3.8
Informationsaktivitet 2016 6.2 2017-2020 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1
6.2
Informationsaktivitet 2020 3.9 2021-2023 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1
3.9
Informationsintensiva system 2011 100.0 2012-2017 0
0.0
0
0.0
0
0.0
4
99.1
0
0.0
0
0.0
Ingvar Carlsson Award 1 35.8 2006-2009 7
21.0
3
8.9
0
0.0
1
2.9
1
3.0
0
0.0
Ingvar Carlsson Award 2 33.8 2007-2010 0
0.0
5
15.0
2
6.0
4
12.0
0
0.0
0
0.0
Ingvar Carlsson Award 3 36.0 2009-2012 6
18.0
2
5.7
2
6.0
2
6.0
0
0.0
0
0.0
Ingvar Carlsson Award 4 42.0 2012-2014 8
24.0
1
3.0
4
12.0
1
3.0
0
0.0
0
0.0
Ingvar Carlsson Award 5 36.0 2013-2017 8
24.0
1
3.0
0
0.0
3
9.0
0
0.0
0
0.0
Ingvar Carlsson Award 6 48.0 2015-2019 6
20.9
1
4.0
3
12.0
1
4.0
1
4.0
0
0.0
Ingvar Carlsson Award 7 48.0 2017-2021 5
19.8
2
8.0
4
16.0
0
0.0
1
4.0
0
0.0
Innovativ råvaruteknik 2011 23.5 2012-2018 0
0.0
0
0.0
1
22.8
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Instrument, Technique and Method Development 2017 239.3 2019-2023 1
4.9
10
75.0
14
100.1
5
38.3
1
7.0
2
4.8
International Mobility France 2011 0.8 2011-2013 3
0.3
0
0.0
3
0.3
2
0.2
0
0.0
0
0.0
Japansamarbete 2000 2.4 2000-2007 1
2.4
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Japansamarbete 2001 1.3 2001-2002 3
0.4
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
2
0.8
Japansamarbete 2002 1.8 2002-2007 1
0.3
0
0.0
0
0.0
1
0.9
0
0.0
1
0.1
Japansamarbete 2003 2.6 2003-2004 1
0.0
1
1.4
0
0.0
0
0.0
0
0.0
2
0.8
Japansamarbete 2004 0.7 2004-2005 3
0.4
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1
0.4
Japansamarbete 2005 11.4 2005-2008 3
10.9
1
0.4
1
0.1
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Japansamarbete 2006 2.0 2006-2009 1
2.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Japansamarbete 2007 3.0 2008-2009 0
0.0
3
3.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Japansamarbete 2008 2.5 2008-2010 0
0.0
1
2.5
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Junior Individual Grants 1997 30.0 1997-2001 6
8.7
4
6.1
2
3.0
6
9.1
0
0.0
2
3.0
Junior Individual Grants 1998 15.7 1998-2001 5
7.8
1
1.6
1
1.5
2
3.2
0
0.0
1
1.6
Junior Individual Grants 1999 17.9 1999-2003 6
8.8
1
1.6
2
3.1
3
3.5
1
0.8
0
0.0
Junior Individual Grants 2000 16.2 2000-2006 4
6.5
0
0.0
1
1.6
4
6.4
0
0.0
0
0.0
Kanslibeslut 2006 0.3 2006-2006 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Kanslibeslut 2007 0.1 2007-2007 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Kanslibeslut 2008 2.2 2008-2009 2
0.0
3
1.2
1
0.9
1
0.1
0
0.0
0
0.0
Klinisk forskning 2010 100.0 2011-2017 5
100.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Kommersialisering av forskningsresultat 2010 1.8 2011-2011 3
0.3
0
0.0
1
0.0
2
1.1
0
0.0
0
0.0
Konferensbidrag 2013 0.5 2013-2013 1
0.0
4
0.1
5
0.0
5
0.0
0
0.0
0
0.0
Materialkonsortier 161.1 1997-2001 1
20.5
0
0.0
8
140.4
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Materials for energy applications 2016 294.6 2018-2023 0
0.0
0
0.0
9
277.8
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Materials Science 2015 300.0 2016-2022 0
0.0
0
0.0
10
295.6
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Medical Bioengineering 2013 250.0 2014-2020 1
33.0
7
216.8
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Medicinsk teknik för bättre hälsa 27.0 2007-2011 0
0.0
2
27.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Microbes and Man 12.0 2003-2005 5
12.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Mobilitetsanslag IT 2.6 2007-2008 0
0.0
0
0.0
0
0.0
10
2.6
0
0.0
0
0.0
Multidisciplinary BIO 2009 12.6 2009-2012 4
8.4
2
4.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Multidisciplinary BIO 2010 12.6 2011-2014 3
6.3
3
6.3
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Nano-X 70.5 2006-2010 0
0.0
0
0.0
5
70.5
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Nordiskt samarbete inom neutronforskning 2017 6.3 2017-2017 0
0.0
0
0.0
1
6.3
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Nyttiggörande inom IT 0.7 1995-2005 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Nyttiggörandepris 2018 0.3 2019-2019 0
0.0
1
0.1
2
0.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Nyttiggörandepris, vår 2017 0.3 2017-2017 0
0.0
3
0.3
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Nätverk mikrosystem 0.2 2004-2006 0
0.0
1
0.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Nätverksaktiviteter inom livsvetenskaper, omgång 1 7.3 2002-2005 15
7.3
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Nätverksaktiviteter inom livsvetenskaper, omgång 2 4.3 2004-2008 5
4.3
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Processindustriellt centrum 60.0 2008-2014 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
3
59.3
ProEnviro 2006 22.0 2007-2009 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
4
22.0
ProEnviro 2007 16.0 2008-2009 0
0.0
0
0.0
1
6.0
0
0.0
0
0.0
4
10.0
ProEnviro 2008 16.4 2009-2010 1
3.8
0
0.0
2
4.9
0
0.0
0
0.0
2
7.7
ProInstitute 2009 25.6 2010-2010 0
0.0
0
0.0
3
10.5
3
11.7
0
0.0
1
3.0
ProViking 2002 155.8 2002-2007 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
32
155.8
ProViking 2008 197.7 2008-2013 0
0.0
0
0.0
1
0.0
0
0.0
0
0.0
10
197.7
ProViking 2009 0.0 2009-2013 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
5
0.0
ProViking 2010 0.0 2010-2013 0
0.0
0
0.0
3
0.0
1
0.0
0
0.0
4
0.0
Ramanslag i tillämpad matematik 79.6 2001-2007 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
8
79.6
0
0.0
Ramanslag inom Functional genomics 10.0 2001-2007 1
10.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Ramanslag inom IT-området 245.0 2002-2007 0
0.0
0
0.0
0
0.0
14
245.0
0
0.0
0
0.0
Ramanslag inom kemi för livsvetenskaper 36.0 2004-2007 12
36.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Ramanslag inom Kombinatorisk organisk kemi 10.0 2001-2007 1
10.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Ramanslag inom komparativ funktionsgenomik 30.0 2004-2007 10
30.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Ramanslag inom materialvetenskap 98.3 2003-2007 0
0.0
0
0.0
7
98.3
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Ramanslag inom medicinsk teknik 48.4 1999-2004 0
0.0
6
48.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Ramanslag inom mikroelektronik 125.0 2003-2007 0
0.0
0
0.0
0
0.0
9
125.0
0
0.0
0
0.0
Ramanslag inom mikrosystemteknik 40.6 2002-2006 0
0.0
4
25.1
3
15.5
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Ramanslag materialvetenskap 2000 294.9 2000-2007 0
0.0
0
0.0
12
294.9
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Rambidrag Electronics 2013 249.8 2014-2020 0
0.0
0
0.0
0
0.0
8
246.6
0
0.0
0
0.0
Rambidrag Elektronik/fotonik 2007 240.3 2008-2013 0
0.0
0
0.0
0
0.0
13
240.3
0
0.0
0
0.0
Rambidrag Elektronik/Fotonik 2010 160.0 2011-2017 0
0.0
0
0.0
0
0.0
6
156.2
0
0.0
0
0.0
Rambidrag IT 2008 234.0 2008-2014 0
0.0
0
0.0
0
0.0
11
232.9
0
0.0
0
0.0
Rambidrag IT 2010 160.0 2011-2017 0
0.0
0
0.0
0
0.0
8
157.4
0
0.0
0
0.0
Rambidrag material, 2008 225.0 2009-2015 0
0.0
0
0.0
13
218.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Rambidrag Material, 2011 150.0 2012-2017 0
0.0
0
0.0
6
149.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Rambidrag, Bio (tot ram för 4 utlysningar) 0.0 2010-2015 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Rambidrag, Bio a: Prediktiva modeller & Biomarköre 207.0 2010-2015 6
177.0
1
30.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Rambidrag, Bio b: Träd och grödor 70.0 2010-2015 3
70.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Rambidrag, Bio c: Epigenetik 72.8 2010-2015 3
72.8
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Rambidrag, Bio d: Innat immunitet 50.0 2010-2015 2
50.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Research Infrastructure Fellows 2014 225.0 2016-2022 5
74.8
2
30.0
7
105.0
0
0.0
1
15.0
0
0.0
Research Institute PhD 2015 20.0 2016-2020 2
5.0
1
1.5
5
12.5
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Research Institute PhD 2016 20.0 2017-2022 0
0.0
2
3.7
2
5.0
3
7.5
0
0.0
1
2.5
Research Institute PhD 2017 20.0 2019-2023 2
5.0
0
0.0
2
2.8
3
7.5
1
2.5
0
0.0
Riktade bidrag-Forskn.råden o Rymdstyrelsen+NUTEK 331.6 1997-2000 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Samarbete med National Science Foundation, USA 3.3 2005-2007 0
0.0
0
0.0
1
1.5
1
1.8
0
0.0
0
0.0
Samfinansierade program 1996 21.0 1997-2002 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Samfinansierade program 2001 29.0 2001-2006 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1
29.0
Samfinansierade program 2004 92.4 2004-2009 1
39.0
0
0.0
0
0.0
1
23.0
0
0.0
1
30.4
Samfinansierade program 2006 39.7 2007-2012 1
19.9
0
0.0
0
0.0
1
19.8
0
0.0
0
0.0
Scientific collaboration with Korea 2014 30.0 2014-2020 0
0.0
3
11.2
3
9.4
3
9.4
0
0.0
0
0.0
Senior Individual Grants 1995 25.0 1996-2001 0
0.0
0
0.0
0
0.0
1
25.0
0
0.0
0
0.0
Senior Individual Grants 1997 172.5 1998-2007 5
65.0
3
40.6
1
13.6
4
53.3
0
0.0
0
0.0
Senior Individual Grants 2005 72.0 2006-2008 3
18.0
3
18.0
2
12.0
3
18.0
0
0.0
1
6.0
SFC inom livsvetenskap 382.4 2003-2008 6
380.4
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
SFC inom Livsvetenskap - tilläggsanslag 17.4 2006-2008 6
17.4
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Slutanslag forskarskolor 1 125.4 2001-2007 1
6.0
1
9.0
3
24.5
7
57.5
0
0.0
5
28.4
Slutanslag forskarskolor 2 3.0 2004-2007 0
0.0
1
3.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Smart Systems 2015 300.0 2016-2022 0
0.0
0
0.0
0
0.0
10
294.8
0
0.0
0
0.0
Strategic Mobility 2013 14.8 2014-2015 4
4.1
1
1.0
2
1.8
7
5.9
0
0.0
1
1.2
Strategic Mobility 2014 15.0 2015-2016 0
0.0
2
2.0
6
6.3
4
3.9
2
1.8
1
0.8
Strategic Mobility 2015 13.3 2016-2017 1
1.4
1
0.9
6
4.1
8
4.8
1
0.6
0
0.0
Strategic Mobility 2016 13.5 2017-2018 0
0.0
0
0.0
5
6.0
3
2.8
2
1.9
2
1.4
Strategic Mobility 2017 15.0 2018-2019 2
2.0
2
1.4
3
3.5
6
5.7
1
0.7
0
0.0
Strategic Mobility 2018 15.0 2019-2020 4
2.8
0
0.0
5
4.3
4
3.8
1
1.4
0
0.0
Strategic Mobility 2019 14.6 2020-2021 2
1.8
1
1.0
1
0.8
6
5.7
3
3.3
1
1.1
Strategic Mobility 2020 15.0 2021-2022 2
2.6
1
1.0
5
4.6
4
4.1
1
1.4
0
0.0
Strategic Mobility 2021 9.9 2022-2023 3
3.3
3
3.4
0
0.0
3
3.1
0
0.0
0
0.0
Strategisk internationell rekrytering 2007 15.4 2008-2011 0
0.0
0
0.0
2
5.9
2
2.7
0
0.0
0
0.0
Strategisk mobilitet 2007 15.4 2008-2010 0
0.0
2
1.2
2
1.8
10
9.2
1
1.0
2
2.2
Strategisk mobilitet 2008 12.9 2009-2011 2
1.0
1
0.5
3
2.2
5
4.4
0
0.0
3
3.6
Strategisk mobilitet 2009 14.2 2010-2011 3
2.4
2
1.4
6
5.5
4
3.0
0
0.0
2
0.7
Strategisk mobilitet 2010 9.5 2011-2012 2
2.3
3
3.2
1
0.6
2
1.0
0
0.0
2
2.1
Strategisk mobilitet 2011 14.2 2012-2013 0
0.0
0
0.0
7
5.6
4
4.1
0
0.0
5
4.2
Strategisk mobilitet 2012 12.5 2013-2014 1
0.5
1
1.5
4
3.9
6
5.6
0
0.0
1
0.7
Strategiska forskningscentra i mikroelektronik 273.7 2003-2007 0
0.0
0
0.0
1
40.0
5
233.7
0
0.0
0
0.0
Strategiska Forskningscentrum (SFC) 842.0 2006-2012 6
307.0
2
100.0
2
95.0
4
203.0
2
52.0
1
40.0
Strategiskt centrum 1998 39.9 1999-2006 1
39.9
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Swedish Brain Power 23.0 2005-2009 1
23.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Systems Biology 2016 300.0 2017-2023 7
237.0
2
37.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
VD-beslut 1995 1.3 1995-2000 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
5
1.2
VD-beslut 1996 1.9 1996-2000 1
0.3
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1
0.3
7
1.1
VD-beslut 1997 1.6 1997-2001 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
9
1.6
VD-beslut 1998 1.2 1998-2002 2
0.2
1
0.1
1
0.0
0
0.0
0
0.0
5
0.8
VD-beslut 1999 1.7 1999-2003 1
0.3
2
0.3
0
0.0
0
0.0
0
0.0
6
0.9
VD-beslut 2000 1.8 2000-2005 1
0.2
1
0.1
0
0.0
2
0.2
1
0.1
5
0.8
VD-beslut 2001 6.9 2001-2006 6
2.7
1
0.2
0
0.0
5
1.7
0
0.0
5
2.0
VD-beslut 2002 7.6 2002-2006 3
3.0
2
0.0
3
0.2
3
0.4
0
0.0
9
2.1
VD-beslut 2003 7.4 2003-2007 3
1.1
0
0.0
3
1.1
1
0.2
0
0.0
11
4.5
VD-beslut 2004 8.2 2004-2006 2
2.0
0
0.0
1
1.0
2
0.5
1
1.0
6
1.9
VD-beslut 2005 5.8 2005-2008 2
0.2
0
0.0
3
1.1
6
1.8
0
0.0
11
2.7
VD-beslut 2006 1.8 2006-2007 1
0.1
0
0.0
2
0.3
2
0.3
0
0.0
4
0.7
VD-beslut 2007 2.0 2007-2008 2
0.5
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
8
1.2
VD-beslut 2008 0.9 2008-2010 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1
0.1
2
0.8
VD-beslut 2009 1.5 2009-2009 0
0.0
0
0.0
0
0.0
1
0.0
0
0.0
4
1.5
VD-beslut 2010 0.9 2010-2010 0
0.0
1
0.3
0
0.0
0
0.0
0
0.0
3
0.6
VD-beslut 2012 0.0 2012-2013 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
VD-beslut 2013 2.0 2013-2016 0
0.0
1
0.1
0
0.0
0
0.0
0
0.0
3
1.9
VD-beslut 2014 1.8 2014-2014 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1
0.1
3
1.7
VD-beslut 2015 1.6 2015-2017 2
0.1
1
0.1
1
0.1
3
0.3
0
0.0
3
0.9
VD-beslut 2016 0.7 2016-2017 0
0.0
0
0.0
1
0.1
0
0.0
0
0.0
1
0.6
VD-beslut 2017 2.2 2017-2020 0
0.0
0
0.0
0
0.0
1
0.2
0
0.0
6
2.0
VD-beslut 2018 2.9 2018-2020 0
0.0
0
0.0
2
0.5
0
0.0
0
0.0
7
2.5
VD-beslut 2019 0.8 2019-2020 0
0.0
1
0.1
1
0.1
1
0.1
0
0.0
1
0.6
VD-beslut 2020 3.1 2020-2021 0
0.0
0
0.0
2
1.3
1
0.1
0
0.0
3
0.9
VD-beslut 2021 1.8 2021-2022 0
0.0
1
0.3
0
0.0
2
0.1
0
0.0
3
1.5
VD-beslut 2022 2.4 2022-2022 0
0.0
2
0.3
1
0.1
0
0.0
0
0.0
3
2.0
Vetenskaplig konferens 2008-HT 0.6 2008-2009 1
0.2
0
0.0
0
0.0
4
0.4
0
0.0
0
0.0
Vetenskaplig konferens 2008-VT 0.2 2008-2009 0
0.0
1
0.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Övriga forskningsprojekt 1999 20.0 2000-2002 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1
20.0
Övriga forskningsprojekt 2003 37.0 2004-2009 3
23.0
0
0.0
0
0.0
1
10.0
0
0.0
1
4.0
Övriga forskningsprojekt 2004 0.9 2004-2007 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1
0.9
Övriga forskningsprojekt 2005 31.3 2006-2010 4
23.8
0
0.0
0
0.0
1
7.5
0
0.0
0
0.0
Övrigt 1998 34.9 1998-2007 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
4
34.9
Övrigt 2001 15.0 2001-2007 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1
5.5
Övrigt 2002 2.1 2002-2004 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1
1.5
Övrigt 2005 2.0 2005-2006 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1
2.0