Hoppa till innehåll
EN In english

Strategi 2007- 2012

Strategi 2007- 2012

Styrelsen har nu fastslagit strategin för SSF för de kommande fem åren.

Prioriterade forskningsinsatser förväntas kunna ge tillämpningar inom

 • Bioteknik, läkemedelsutveckling, medicinsk teknik
 • System-, informations- och kommunikationsteknik
 • Materialutveckling
 • Process- och produktionsteknik

Insatsformer tills vidare

För närvarande arbetar stiftelsen med de tre insatsformerna:

 • Strategiska forskningscentra
 • Rambidrag
 • Individuella bidrag

Vardera av dessa utgör cirka en tredjedel av bidragsvolymen. På sikt förväntas rambidragsandelen öka på bekostnad av andelen för strategiska forskningscentra.

(I högerspalten)

SSF:s forskningsstrategi för åren 2007 till första delen av 2012 baseras delvis på ett arbete som genomförts av fem strategipaneler, sammansatta av forskare från akademi och näringsliv samt andra näringslivsrepresentanter.

Läs deras slutrapporter (LÄNKAR!):

 • Informations-, kommunikations- och systemteknik – hårdvara
 • Informations-, kommunikations- och systemteknik – mjukvara
 • Materialutveckling inklusive biomaterial
 • Bioteknik, läkemedelsutveckling och medicinsk teknik
 • Tvärpanelen