Hoppa till innehåll
EN In english

Utlysningar under beredning

Totalt antal ansökningar
per forskningsområde
Utlysning Totalt avsatt belopp (milj kr) Bidragsperiod LV BT MV IT MB Öv
Nyttiggörandepris 2018 0.3 2019-2019 0 0 0 0 0 0
Rambidrag MED-X 2018 200.0 2019-2024 15 36 9 4 3 0