Hoppa till innehåll
EN In english

SSF:s bakgrund

Historik

Stiftelsen för Strategisk Forskning inrättades den 3 januari 1994 efter beslut av riksdag och regering med ändamålet ”att stödja naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning. Stiftelsen ska främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft”. Stiftelsen tilldelades sex miljarder kronor – medel som kom från de tidigare löntagarfonderna.

Genom en aktiv kapitalförvaltning med god avkastning över tiden har stiftelsens kapital vuxit och uppgår till cirka 10,8 miljarder kronor i augusti 2020. Detta samtidigt som forskningsstöd på 15 miljarder kronor har betalats ut i 1770 forskningsprojekt från start fram till denna tidpunkt. Under 2019 betalade stiftelsen totalt ut omkring 700 miljoner kronor.

Stiftelsens första år
På tidigt stadium begärde stiftelsen in uppgifter från universitet och högskolor, forskningsinstitut, industriförbund med flera om vilka satsningar som stiftelsen i första hand borde göra. Ett mycket stort antal förslag och propåer kom in, och dessa utgjorde för lång tid det viktigaste underlaget för stiftelsens insatser.

De program som initierats under stiftelsens första år fick en stark inriktning mot forskarutbildning. Under senare år har SSF fokuserat på bioteknik, materialvetenskap, informationsteknik och beräkningsvetenskap. Tre former av bidrag dominerar; strategiska forskningscentra, rambidrag och individuella bidrag.