Hoppa till innehåll
EN In english

Kommunikation

SSF:s kommunikation ska vara aktuell, konsekvent, uthållig av god kvalitet och präglas av transparens och öppenhet. Kommunikation sker både via den egna webben, via traditionella och sociala medier. Rörlig bild får en ökad tyngd.

Den primära målgruppen för stiftelsens kommunikationsaktiviteter utgörs av forskarsamhället, framförallt de verksamma inom medicin, teknik och naturvetenskap. Utländska forskare verksamma vid svenska universitet ingår också.

Den sekundära målgruppen utgörs av industri, näringsliv, andra finansiärer, beslutsfattare och myndigheter. Därefter kommer övriga samhället, som studenter, ungdomar och allmänheten i stort.

Vision och inriktning

Från forskarsamhället ska SSF värderas som en kompetent och framsynt forskningsfinansiär inom naturvetenskap, teknik och medicin. SSF ska verka aktivt för nyttiggörande av de forskningsresultat som vi finansierat och vi uppmuntrar rörlighet mellan akademi och näringsliv även i ett internationellt perspektiv. SSF ska bidra till att utveckla individuell kompetens hos forskarna. Från näringslivet ska SSF ses som en forskningsfinansiär med hög kunskap om tillämpningsmöjligheter. De forskningsresultat som SSF medfinansierat och har kunskap om, gör oss till en bra partner för samarbete och kunskapsutbyte. SSF deltar i diskussionen och debatten kring forskningens roll i samhället på ett relevant och betydelsefullt sätt. SSF har också ett bra och utvecklat samarbete med andra forskningsfinansiärer.

Hämta kommunikationspolicyn här!