Hoppa till innehåll
EN In english

Strategi 2021-2026

SSF har en ny strategi för åren 2021-2026. Utmärkande är samarbeten tvärs discipliner och rörlighet av forskare mellan industri, akademi och samhälle, liksom internationellt. SSF satsar på forskarutbildning, karriärstöd, möjliggörande teknologier, nya vetenskapliga metoder, användning av forskningsinfrastruktur och nyttiggörande av forskningsrön.

SSF:s forskningsportfölj förnyas bland annat genom att lansera multidisciplinära forskningscentra kopplade till en samhällsutmaning.

Läs mer om hur stiftelsen satsar på svensk forskning de kommande åren i: 

Forskningsstrategi 2021-2026 här!