Hoppa till innehåll
EN In english

Strategi 2017-2021

Strategi 2017-2021
Styrelsen har nu beslutat om SSF:s forskningsstrategi för perioden 2017-2021. Strategisk forskning tar avstamp i forskning som möter samhällets behov av tillämpbar kunskap, det vill säga forskning av högsta kvalitet som är relevant och har goda förutsättningar att få genomslag.  Med den nya forskningsstrategin kommer utlysningar och projekt att väljas så att resultat sprids och nyttiggörs mera aktivt av forskarna för ett ökat genomslag i till exempel industrin.

Stiftelsen kommer att selektera forskningsprojekten efter två huvudkriterier:

–     Relevans och förväntat genomslag i samhället

–    Vetenskaplig kvalitet.

Dessutom tillämpas olika underkriterier, som interdisciplinaritet, internationalisering och rörlighet mellan sektorer.

Följande huvudområden prioriteras under perioden 2017-2021:

  • Informations-, kommunikations- och systemteknologier (ICT)
  • Livsvetenskap med fokus på teknologier och Bioengineering
  • Materialforskning med fokus på ny och bättre funktionalitet samt produktion.

Bidragsformerna kommer i huvudsak att vara rambidrag riktade mot samverkande forskare/grupper, olika former av individbidrag samt riktade speciella satsningar. 

Bidragsramen trappas upp till en miljard kronor per år från 2018. Detta görs utifrån bedömningen av forskningsbehoven i relation till kraven på långsiktighet och stabilitet. Stiftelsen kan därmed fortsätta att vara en betydelsefull aktör i det svenska forskningsfinansieringssystemet fram till dess att kapitalet är förbrukat. För nya utlysningar efter 2025 och verksamhet bortom 2030 krävs en återkapitalisering av stiftelsen för att verksamheten ska kunna fortsätta.

Läs hela strategin här

Read the complete strategy here

Läs pressmeddelandet här