Hoppa till innehåll
EN In english

Strategi 2012-2017

Strategi 2012-2017
Styrelsen har nu fastslagit strategin för SSF för de kommande fem åren.

Följande huvudområden kommer att prioriteras.

  • Livsvetenskaperna (Life Sciences)
  • Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna (Life Science Technologies)
  • Materialvetenskap och materialteknologier (Materials Sciences & Technologies)
  • Informations-, kommunikations- och systemteknik, IKST (Informations-, Communications- & Systems Technologies)
  • Data-X, beräkningsvetenskap och tillämpad matematik (Data-X & Computational Sciences and Applied Mathematics).

 

Stiftelsen kommer huvudsakligen att använda bidragsformerna Rambidrag, Strategiska forskningscentra (Strategic Research Centres), de individuella bidragen Framtidens forskningsledare (Future Research Leaders), Ingvar Carlsson Award och Strategisk mobilitet (Strategic Mobility).

Nya former blir också Mikrobidrag (Micro Grants). De kan komma ifråga som ett verktyg för styrelsen, men endast på dess eget initiativ. Likaså kan ”Wild Cards” utnyttjas, exempelvis i samband med internationella samarbetsprojekt. Sådana bidrag bör vara riktade mot individer, inte grupper av forskare.

 

För kvinnor som forskar
Styrelsen har också beslutat att genomföra en programutlysning specifikt riktad mot unga kvinnliga forskare, kopplad till ett ledarskapsprogram.

ProViking-programmet avslutas och forskning inom produktframtagning av generisk natur kommer att behandlas inom Materialvetenskapen och inom IKST och blir i fortsättningen inget eget huvudområde. Detsamma gäller för forskning för processindustrin.

(I högerspalt)

Strategin har tagits fram i en öppen process, där alla intresserade har kunnat deltaga. SSF fick in över 300 förslag via webben och vid de hearings vi anordnade.

Ladda ner hela strategidokumentet, med en detaljerad beskrivning av strategin.