Hoppa till innehåll
EN In english

Jävsregler

Jäv avser tvivel om opartiskhet. Jävsregler syftar till att garantera objektivitet och opartiskhet vid beredning, föredragning och ställningstagande och till att skapa förtroende hos berörda och allmänhet för att detta sker.

Bestämmelser om jäv för myndigheter finns i Förvaltningslagen (SFS 1986:223). SSF tillämpar på eget initiativ bestämmelserna i liknande ordning som hos statliga forskningsfinansiärer. SSF:s styrelse kan besluta om undantag från ovanstående regler om synnerliga skäl föreligger. Som synnerliga skäl räknas i första hand behov av exklusiv kompetens av stor betydelse för ett ärendes hantering. Sådana beslut ska, på samma sätt som anmälan av jäv, protokollföras i samband med ärendets handläggning.

Jävsreglerna riktar sig enligt lagen (11§) till ”den som ska handlägga ett ärende”. Begreppet ”handläggare” inkluderar här såväl de personer som bereder och föredrar som de som beslutar, oavsett om dessa är ledamöter i styrelse, beredningsgrupp, externa bedömare eller tjänstemän, således alla som kan påverka utgången av ett ärende.

 

Hämta jävsreglerna här!