Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

140 sökande inom bioutlysningen

SSF utlyste i höstas femåriga forskningsbidrag inom bioområdet på sammanlagt 400 milj kr. Utlysningen riktades mot problem- och tillämpningsdriven forskning inom fyra strategiska delområden och forskningssatsningen väntas få stor strategisk betydelse för svensk läkemedelsindustri och svensk skogs- och växtförädling.

Stödet kommer att delas ut i form av femåriga rambidrag som vardera uppgår till mellan fyra och sju milj kr/år och omfattar två till tre forskargrupper. Finansiering år fyra och fem blir dock beroende av utfallet på en halvtidsutvärdering. När ansökningstiden gick ut hade det kommit in sammanlagt 140 ansökningar som fördelade sig enligt följande:
Nya prediktionsmodeller och nya biomarkörer för läkemedelsutveckling – 84
Parasitresistenta träd och grödor – 10
Epigenetiska sjukdomsmekanismer – 22
Nya antimikrobiella agens – Det medfödda immunsystemets roll – 24

Beslut om vilka som får bidrag väntas under slutet av 2009.