Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

15 miljoner till ökad rörlighet

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, beslöt vid sitt styrelsemöte den fjärde december att tilldela 15 forskare ungefär en miljon vardera för att uppmuntra rörligheten mellan akademi och näringsliv.

Strategisk mobilitet är ett årligt återkommande SSF-program. Syftet är att stimulera personrörlighet för att öka utbytet av kunskap och erfarenheter mellan akademi å ena sidan och industri och näringsliv å andra. Varje bidrag täcker en forskare eller motvarande persons lön under 4-12 månaders utbytes-tjänstgöring inom något av stiftelsens ansvarsområden.

Totalt sökte 50 personer bidrag och för första gången sedan programmet startades 2007 kom fler ansökningar från näringslivet än från akademin. Beviljandegraden uppgår till 30 procent. Projekten har en stor bredd; här finns allt ifrån strömnings-modellering av en dieselmotor, till dataverktyg för att ekonomiskt optimera foder till mjölkkor, och för att förenkla övergången från skriptspråk till program, avancerade robotstudier och hur anti-inflammatoriska medel påverkar återhämtningen efter träning.

Följande kandidater har utsetts till bidragsmottagare av Strategisk mobilitet 2013:

 

 

 

Sökande

Projekt utförs vid

Henrik P. Alfredsson, KTH

Scania

Jessica Bruch, Mälardalens högskola

Volvo CE

Giuseppe Durisi, Chalmers

Ericsson

Thomas Emanuelsson, Ericsson

Chalmers

Gabor Fodor, Ericsson Research

KTH

David Hagerberg, Tyréns

Lunds universitet

Martin Kjerrulf, Astra Zeneca R&D

Göteborgs universitet

David Lindegren, Ericsson

Luleå tekniska univ.

Ivan Lundberg, ABB Corp Research

KTH

Rachid Msaoubi, Seco Tools

Imperial College London

Johan Raud, Lantmännen

Karolinska Institutet

Miroslav Staron, Göteborgs universitet

Ericsson och Volvo

Tobias Wrigstad, Uppsala universitet

Spotify

Maria Åkerlind, Växa Sverige

SLU

Lena Öhman, Sahlgrenska Akademin

Astra Zeneca R&D

Ladda ner pressmeddelandet som pdf här