Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

150 miljoner till materialforskning

SSF:s styrelse beslöt vid sitt styrelsemöte den 10 september 2012 att bevilja följande sökande rambidrag inom programmet Material 2011. Rambidragen kommer ligga i intervallet 4-7 miljoner kronor per år och löper under fem år.

 

Materialtekniken befinner sig i ett intesivt forskningsskede som framöver kommer ge väsentliga bidrag till nya miljövänliga och energisnåla produkter som organiskt baserade batterier, ultrakänsliga och effektiva sensorer, neutronstråleutrustningar, beläggningar som minskar friktion, bättre kolfiberkompositer och mycket annat.

 

Materialområdet, som spänner över flera discipliner, är av stor betydelse för Sverige och svensk materialforskning håller idag mycket hög vetenskaplig klass enligt utvärderingar från både SSF och Vetenskapsrådet.

Utöver att hålla hög vetenskaplig kvalitet karaktäriseras de projekt som beviljats bidrag av nya innovativa idéer, och att teori, modellering och experiment integreras. Förutsättningarna för uppskalning har också beaktats. Nanoteknik ingår som en naturlig komponent i alla områden.

 

 

Namn

Projekttitel

Tot. belopp, MSEK

Lars Hultman, LiU

Innovativ design av funktionella ytskikt i krävande miljöer

25,9

Fredrik Höök, Chalmers

Organiska bioelektroniska ytor för membrankromatografi

22,6

Mikael Käll, Chalmers

Funktionella elektromagnetiska metamaterial & optisk sensing

23,5

Edvin Lundgren, LU

ALUminium oXider för processer och produkter (ALUX)

20,0

Maria Strømme, UU

Lättvikts polymerkompositer för hållbara batterier

32,0

Lars Wågberg, KTH

 

Lätta brandsäkra skum av cellulosa/oorganiska hybrider…

26,0

 

 

Förkortningar för lärosäten

 

LiU Linköpings universitet

LU Lunds universitet

KTH Kungliga tekniska högskolan

UU Uppsala universitet

Hämta korta populära beskrivningar av projekten här