Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

160 miljoner till elektronik- och fotoniksystem

Styrelsen för Strategisk Forskning beslöt vid sitt sammanträde den 8 februari att bevilja följande sex projekt rambidrag för kommande fem år. Konkurrensen var mycket hård och flera bra projekt hamnade tyvärr ”under strecket”.

Pietro Andreani vid Institutionen för elektro- och informationsteknik, Lunds tekniska högskola, får 29 miljoner kronor för projektet DARE – Digitalt Assisterad Radio Evolution.

Mikael Fogelström vid Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Chalmers, får 28,5 miljoner för att vidareutveckla grafenbaserad högfrekvenselektronik.

Optiskt foto av en 20GHz G-FET (Fält Effekt Transistor) i exfolierad grafen tillverkad vid Chalmers. Optiskt foto av en 20GHz G-FET (Fält Effekt Transistor) i exfolierad grafen tillverkad vid Chalmers.
För projektet Grafenbaserad högfrekvenselektronik

Krzysztof Kuchcinski vid Institutionen för datavetenskap, Lunds tekniska högskola, får 25,9 miljoner för att utveckla HiPEC: Högpresterande inbyggda system.

Niklas Rorsman, vid Institutionen för mikroteknik och nanovetenskap, Chalmers, får 25,2 miljoner kronor för forskningsprojektet GaN-baserad elektronik för framtidens mikrovågssystem.

Fredrik Tufvesson vid Institutionen för elektro- och informationsteknik, Lunds tekniska högskola, får 27,2 miljoner kronor för projektet Distribuerade antennsystem för högeffektiva trådlösa system.

Carl-Mikael Zetterling, vid KTH:s institution för information och kommunikationsteknik får 24,2 miljoner får Högtemperaturkraftelektroniksystem med SiC IC – HOTSIC.

Tänkbar prototyp för kiselkarbid-gassensor.Tänkbar prototyp för kiselkarbid-gassensor.
För projektet Högtemperaturkraftelektroniksystem med SiC IC