Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

225 miljoner till Biologiska produktionssystem

Träd, alger, jordbrukets restprodukter och liknande kan bli värdefulla och förnyelsebara råvaror för nya produkter. Det är utgångspunkten för SSF:s rambidrag Biologiska produktionssystem, som beviljades 225 miljoner vid styrelsens möte den 15 december. Åtta forskarprojekt får nu mellan 21 och 32 miljoner kronor vardera.

Projekten har en spännande bredd; ett handlar om lignin som en värdefull källa för produktion av kemikalier, ett annat om att modifiera barrvedscellulosa så att det kan ingå som förnyelsebar resurs i tensider eller ytbeläggningar. Ett annat projekt avser att producera blodersättningsmedel ur jästceller och växter, ytterligare ett fokuserar på odling och bearbetning av alger för vidare raffinering till livsmedel, finkemikalier och biobaserade material. Att förädla och odla industrioljeväxter som kan ersätta fossil olja, eller utgöra grund för miljövänliga och billiga bekämpningsmedel är ytterligare ett annat projekt. Vidare har ett projekt som målsättning att utveckla en gemensam plattform som effektivt omvandlar sockerarter till fettsyror. Då kan nya jästcellsfabriker kostnadseffektivt producera sådant som kakaosmör, jojobaolja och fettalkoholer. Slutligen beviljas två projekt inom skogsträdsförädlingen där målet i ena fallet är att förädla gran att producera nya biobaserade produkter samtidigt som träden är anpassade till framtida klimatförändringar och motståndskraftiga mot svampangrepp. Det andra projektet involverar förädling av asp för att i ett snabbväxande skogsproduktionssystem producera råvaror för gröna kemikalier och biobränslen.

Följande får bidrag:

Namn och projekttitel

Bidragssumma, kr

Leif Bülow, Lunds universitet

Produktion av blodersättningsmedel

31 375 350

Marie F. Gorwa-Grauslund, Lunds universitet

Biologiska processer för högvärdeskemikalier från lignin

26 006 225

Ewa Mellerowicz, SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Skogsproduktionssystem baserade på skräddarsydda träd

20 971 715

Jens Nielsen, Chalmers

Bioteknisk produktion av värdeskapande ingredienser

29 324 178

Rodomiro Ortiz, SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Framtidens oljeväxter

32 025 000

Henrik Pavia, Göteborgs universitet

Produktionssystem för alger med högvärdiga tillämpningar

31 709 968

Henrik Stålbrand, Lunds universitet

Biokatalys för nya produkter baserade på hemicellulosa

21 615 634

Harry Wu, SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Genomisk förädling av gran för nya bioprodukter

31 971 930

Summa

225 000 000

För ytterligare information kontakta:

Kommunikationschef Eva Regårdh, eva.regardh@strategiska.se,
tel 08-505 816 68

Forskningssekreterare Jan Fahleson, jan.fahleson@strategiska.se,
tel 08-505 816 72