Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

225 miljoner till materialforskning

Tretton personer får tillsammans 225 miljoner kronor från SSF för att forska om olika material. Nu är det klart hur bidragen inom forskningsprogrammet Rambidrag Material fördelas.

SSF har riktat programmet mot två delområden: funktionella skikt och lätta material. Funktionella skikt är tunnare material med särskilda egenskaper. De kan ersätta bulkmaterial och kan användas i mycket krävande miljöer, till exempel i bilar, borrar eller skärverktyg.

Lätta material efterfrågas ofta av konsumenter. De kan bidra till ett miljövänligare samhälle genom en minskad energiförbrukning.

Material som ingår i Håkan Wennerströms forskning. Material som ingår i Håkan Wennerströms forskning.

Viktigt för Sverige

Svensk materialforskning håller mycket hög klass, vilket visats i olika utvärderingar, och svenska företag har varit synnerligen framgångsrika på världsmarknaden. Materialområdet har väldigt stor betydelse för Sverige – de årliga exportintäkterna uppgår till hundratals miljarder kronor.

Inom de flesta teknikområden är det ofta tillgången till material och materialens egenskaper som sätter gränserna för utvecklingen. Den pågående teknikutvecklingen ställer ständigt nya krav på mer högpresterande material.

Material som ingår i Charlotta Turners forskning. Material som ingår i Charlotta Turners forskning.

87 blev 13

Sammanlagt kom 87 ansökningar in och beredningskommittén hanterade dem i två steg. I det första steget bedömdes projektförslagets strategiska relevans och om det låg inom utlysningens definierade område. De 61 ansökningar som gick vidare till steg två granskades av externa internationella sakkunniga. Slutligen valdes tretton projekt ut.

Material som ingår i Leif Nyholms forskning. Material som ingår i Leif Nyholms forskning.

Följande personer får bidrag från SSF
 • Leif Asp, Swerea – Strukturella lättviktsbatterier av polymerkomposit – 13,4 milj kr
 • Per Claesson, KTH – Mikrostruktur, korrosion och friktionskontroll – 24 milj kr
 • Jonas Hedlund, LTU – Zeolitmembraner för effektiv produktion av biobränslen – 21,8 milj kr
 • Staffan Jacobson, UU – Tekniska framsteg genom styrda tribofilmer – 23,9 milj kr
 • Lars-Gunnar Johansson, Chalmers – Magnesiumlegeringar för viktreducering i bilar – 16,7 milj kr
 • Mikael Käll, Chalmers – Funktionella elektromagnetiska metamaterial – 14,4 milj kr
 • Jan Linnros, KTH – Multifunktionella pormatriser av kisel – 19,3 milj kr
 • Leif Nyholm, UU – Lätta ledande funktionella cellulosakompositer – 9,3 milj kr
 • Magnus Odén, LiU – Designade multikomponentytbeläggningar, MultiFilms – 24 milj kr
 • Mikael Rigdahl, Chalmers – Lågviktiga elektroaktiva fibrer/textilier/skikt – 14,7 milj kr
 • Magnus Skoglundh, Chalmers – Katalysatorer för krävande miljöer – 10,6 milj kr
 • Charlotta Turner, UU – Superhydrofoba ytor med hållbar teknologi – 14,9 milj kr
 • Håkan Wennerström, LU – Porösa skikt genom polymerkontrollerad deposition – 18 milj kr