Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

250 miljoner till medicinsk teknik

Styrelsen i SSF beslöt vid sitt sammanträde den andra april att tilldela åtta projeket mellan 30 och 33 miljoner kronor vardera under en femårsperiod för forskning inom området medicinsk teknik (Medical Bioengineering).

Bidragen kommer att finansiera studier, diagnos och metoder för behandling av olika sjukdomar. De beviljade projekten handlar om högupplösta bilder av genuttrycket i ett vävnadssnitt, eller svåråtkomliga organ som hjärna och ryggmärg, stamceller för cellbaserad terapi, eller extra cellulära vesiklar för att förbättra diagnostiken inom hjärt/kärlsjukdomar och prostatacancer. Vidare syftar ett av projekten till att utveckla ett bärbart sensorsystem i form av ett behagligt plagg som kontinuerligt mäter rörelser och andra fysiologiska variabler i samband med epilepsi, Parkinsons och strokerehabilitering. Ytterligare ett projekt fokuserar på cellbaserad terapi för behandling av kroniska lungsjukdomar till exempel KOL, astma, lungfibros och organavstötning.

 

Totalt inkom 83 ansökningar, vilket ger en beviljandegrad på knappt 10 procent. Följande personer får bidrag:

  • Jonas Frisén, KaroIinska Institutet – Spatiell transkriptomik för cancerdiagnostik
  • Jöns Hilborn, Uppsala universitet – Strategier för överlevnad av stamceller
  • Thomas Laurell, Lunds universitet – Chipintegrerad mikrovesikeldiagnostik för kliniskt bruk
  • Kristina Malmgren, Göteborgs universitet – Bärbara sensorer i smarta textilier
  • Per Svenningsson, Karolinska Institutet – Molekylär ”imaging” inom neuropatologi
  • Gunilla Westergren-Thorsson, Lunds universitet – Matrix- och stamcellsterapi vid kronisk lungsjukdom
  • Dag Winkler, Chalmers – Bärbar influensadiagnostik ”FLU-ID”
  • Björn Önfelt, Kungliga Tekniska högskolan – Encells-metoder för cellterapi

 

Hämta pressmeddelandet här

 

 

För ytterligare information kontakta:

Forskningssekreterare Jan Fahleson, jan.fahleson@strategiska.se, tel 08 – 505 816 72

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, tel 08 – 505 816 65

Kommunikationschef Eva Regårdh, eva.regardh@strategiska.se, tel 08 – 505 816 68