Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

36 ansökningar inom Strategisk mobilitet

SSF har avsatt 30 milj kr för en satsning på strategisk mobilitet. När ansökningstiden gick ut hade 36 ansökningar kommit in.

Fördelning av inkomna ansökningar:
19 av de sökande vill röra sig från högskolan till näringslivet.
8 av de sökande vill röra sig från näringslivet till högskolan.
9 av de sökande vill röra sig på något annat sätt – t ex till/från institut.

Fördelningen på områden (primary area) ser ut enligt följande:
Bioengineering and Life Science Technologies – 5 st
Electronics and Photonics – 7 st
Information and Communication Technology and Applied Mathematics – 14 st
Life Science – 2 st
Materials Science – 5 st
Product Realisation and Process Engineering – 3 st

Endast 2 av de sökande är kvinnor. Ca 2/3 av de sökande kommer från Göteborg eller annan ort i Västsverige.

SSF har tillsatt en beredningskommitté med personer med olika ämnesmässig bakgrund från både industri och akademi. Beredningskommittén sammanträder den 8 januari och SSF planerar att kunna ta styrelsebeslut angående bidrag i mitten på februari, 2008.