Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

45 miljoner till ökat utbyte mellan akademi och näringsliv

SSF vill öka korsbefruktningen mellan akademi och näringsliv och samtidigt stödja framstående forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. För detta erbjuder vi dels det nya SSF-programmet för Industridoktorander och dels Strategisk Mobilitet.

Vid sitt möte den 15 december beslöt styrelsen att dela ut sammanlagt 45 miljoner till de två programmen.

Industridoktorander var tidigare ett program i Vetenskapsrådets regi, men när de lade ner programmet tog SSF över och reformerade samtidigt satsningen. Programmet planeras att lysas ut årligen med 30 miljoner kronor där varje industridoktorandprojekt finansieras med 2,5 miljoner. Bidraget löper under fyra till fem år och ska resultera i en doktorsexamen. Totalt sökte 46 personer, 12 får finansiering, beviljandegraden är 26 procent. Huvuddelen av de sökande finns inom data- och livsvetenskaperna.

Strategisk Mobilitet har SSF utlyst årligen sedan 2006 för att öka personrörligheten mellan akademi och näringsliv. Det ger en forskare, i akademin eller industrin, finansiering för att under en period arbeta ”på andra sidan”. Varje bidrag ligger på ungefär 1 miljon kronor.

Totalt sökte här 39 personer och styrelsen beslöt bevilja 15 projekt bidrag, vilket ger en beviljandegrad på 38 procent. Huvuddelen av de sökande finns inom material-, data, livvetenskap och ICT, (informations- och kommunikationsteknik).

– För att forskningens resultat ska komma ut och kunna nyttiggöras av samhället är det viktigt att det finns en rörlighet och samverkan mellan olika sektorer. Vi är glada att fått så många kvalificerade ansökningar i båda programmen och att vi nu kan dela ut hela 27 bidrag, säger Lars Hultman, SSF:s vd.

Följande Industridoktorandprojekt beviljas med 2,5 miljoner kronor vardera.

Huvudsökande

Engelsk titel

Universitet

Företag

Edfors, Ove

Massive MIMO system aspects from a terminal perspective

Lunds universitet

Sony Mobile Communications AB

Durisi, Giuseppe

Massive MIMO systems with low-resolution converters

Chalmers

Ericsson AB

Niklaus, Frank

3-D Integration Platforms for Future Heterogeneous MEMS

KTH

Silex Microsystems AB

Grötli, Morten

Novel assays for small molecule-precursor miRNA binding

Göteborgs universitet

AstraZeneca AB

Ohlin, Mats

Target and antibody drug discovery in cancer

Lunds universitet

BioInvent International AB

Öktem, Ozan

3D reconstruction with simulated image formation models

KTH

Elekta Instrument AB

Moverare, Johan

Additive manufacturing: Performance in aerospace applications

Linköpings universitet

Saab AB – Aeronautics

Färnert, Anna

Methods for studying memory B cell immunity against malaria

Karolinska Institutet

Mabtech AB

Norgren, Susanne

Transition Metal Nitrides and Carbonitrides

KTH

Sandvik Coromant

Landberg, Göran

Single cell microRNA profiling of breast cancer

Göteborgs universitet

Tataa Biocenter AB

Bergquist, Jonas

Development and characterisation of novel ADCs

Uppsala universitet

OnTarget Chemistry

Zetterberg, Madeleine

Protective effects of PA28 upon oxidative stress and disease

Göteborgs universitet

AstraZeneca

Följande personer får bidrag inom Strategisk Mobilitet

Sökande

Engelsk projekt-titel

Från – till

Dubrova, Elena

Secure and Trustworthy 5G Networks

KTH -> Ericsson

Ngai, Edith

Securing data objects in information centric networking

Uppsala U -> Ericsson

Nordebo, Sven

Electromagnetic losses in three-phase power cables

Linne U -> ABB

Bao, Mingquan

Strategic Mobility 2014

Ericsson -> Chalmers

Finne Wistrand, Anna

Resorbable mesh, optimized for soft tissue regeneration

KTH -> Novus Scientific

Gallina, Barbara

Gen&ReuseSafetyCases

Mälardalens U -> Scania

Mouzon, Johanne

Quantitative microstructural analysis of hot stamped steel

Luleå U -> Gestamp Hardtech

Mårtensson, Gustaf

Jetting of nano-enhanced materials for packaging application

Mycronic -> Chalmers

Savenkov, Eugene

Next generation technology for sustainable sugarbeetindustry

SLU -> Syngenta Seeds

Tordsson, Johan

Data center management for virtual network functions

Umeå U -> Ericsson

Valadi, Hadi

The use of human exosomes for the transport of therapeutic n

Göteborgs U -> AstraZeneca

Wang, Jianping

Transmission Grid Protection for HVAC and HVDC

ABB->KTH

Viskari, Leif

Influence of hydrogen on premature failure of bearing steel

SKF -> Chalmers

Vitos, Levente

Atomistic Approach to Plasticity of Engineering Materials

KTH -> Outokumpu Stainless

Hillborg, Henrik

Polymer dielectrics for HVDC cable accessories

ABB Corporate Research -> KTH

För ytterligare information kontakta:

Kommunikationschef Eva Regårdh, eva.regardh@strategiska.se, tel 08-505 816 68

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@stratreserach.se, tel 08-505 816 65

Forskningssekreterare Mattias Lundberg, mattias.lundberg@strategiska.se, tel 08-505 816 78