Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

46 vidare i elektronik- och fotonikutlysning

Ett första urval har gjorts i beredningen av utlysningen elektronik- och fotoniksystem 2010. De 46 ansökningar som kvarstår skickas nu till extern internationell granskning.

Stiftelsen för Strategisk Forskning satsar varje år ungefär 65 miljoner kronor på området elektronik och fotonik. Detta sker med hjälp av två utlysningar per femårsperiod.

Det kom in 62 ansökningar till utlysningen 2010 och det första steget i beredningen har nu klarats av. En beredningskommitté har bedömt ansökningarnas relevans, det vill säga hur väl de stämmer överens med utlysningstexten. Kommittén föreslår att 16 av de 62 ansökningarna inte går vidare till steg nummer två som innebär granskning av externa internationella experter. Deadline för denna granskning är i december och beredningskommittén möts sedan igen i januari 2011.

Åtta bidrag

I nuläget är det alltså 46 projekt som konkurrerar om de sex till åtta bidrag på vardera cirka 25 miljoner kronor som kommer att delas ut.