Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

48 sökande inom Multidisciplinary Bio

SSF, VINNOVA och JST, Japan Science and Technology Agency, har ett gemensamt samarbetsprogram inom multidisciplinär biovetenskap för att stärka forskningssamarbetet mellan Japan och Sverige.

Området definieras som multidisciplinär forskning som kombinerar livsvetenskaper med andra vetenskapsområden som t ex teknikvetenskap.

I den fjärde utlysningen anmälde sig 48 sökande och de fördelar sig på högskolor och institut enligt följande.

Karolinska Institutet – 10
Kungliga Tekniska högskolan – 9
Lunds universitet – 6
Stockholms universitet – 5
Linköpings universitet – 4
Göteborgs universitet – 3
Uppsala universitet – 3
Sveriges lantbruksuniversitet – 3
Acreo – 1
Chalmers – 1
Ludwig Institute for Cancer Research – 1
Luleå tekniska universitet – 1
Umeå universitet – 1

Endast 5 – 10,4 % – av de sökande är kvinnor.