Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

59 ansökningar till Generiska produktionsmetoder

Nu har ansökningstiden för ”Generiska metoder och verktyg för framtida produktion”, GMT14, gått ut. SSF har avsatt 250 miljoner kronor totalt, som kommer att fördelas på rambidrag om 4-7 miljoner kronor per år under fem år. 59 ansökningar kom in, med följande fördelning på lärosäten.

  • KTH – 11 ansökningar
  • Linköpings universitet – 9 ansökningar
  • Lunds universitet – 9 ansökningar
  • Chalmers – 8 ansökningar
  • Luleå tekniska universitet – 6 ansökningar
  • Uppsala universitet – 5 ansökningar
  • Umeå universitet – 2 ansökningar
  • Mäldardalens högskola – 2 ansökningar
  • och 1 från vardera Göteborgs universitet, Karolinska Institutet, Högskolan Väst, Högskolan Skövde, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swerea IVF och Swerea SICOMB.

Tittar man istället på forskningsområden ser vi att knappt hälften (28 st) ansökningar handlar om materialteknik, 16 om informations- och kommunikationsteknik (IKST), 6 st om bioteknik och medicinsk teknik, 4 om beräkningsvetenskap och tillämpad matematik, 1 om livsvetenskap och 4 övriga.

Vi är extra glada att för första gången ha Högskolan Väst och högskolan i Skövde som sökande. Av de sökande är endast 4 kvinnor. Vi hade hoppats på fler.

Beslut om tilldelning tas av SSF:s styrelse under senhösten/vintern 2015-2016.