Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

60 miljoner till unga forskare

Styrelsen i SSF beslöt vid sitt sammanträde den 16 juni att tilldela tio projekt vardera 6 miljoner kronor under en femårsperiod inom ramen för programmet ”Underrepresenterat kön”. Satsningen görs för att bredda rekryteringsbasen för yngre lovande forskare som vill nå de högsta positionerna.

 

De tilldelade projekten spänner över en stor bredd och handlar bland annat om topologiska supraledare, något som kan vara nyckeln till riktiga kvantdatorer, eller om att använda mänskliga celler för att testa hur allergiframkallande ett ämne är, eller matematiska modeller för att förstå åldrandet och åldersrelaterade sjukdomar. Hur neurala stamceller påverkar psykiatriska sjukdomar och kan vara en av orsakerna till Downs syndrom undersöks i ett annat, och ytterligare ett kombinerar bildbehandling med mekanisk analys av skador vid benbrott på ett unikt och multidisciplinärt sätt.

 

– Med bidraget är det vår förhoppning att de unga forskarna kan flytta fram positionerna i det akademiska systemet och vidareutveckla sina forskargrupper och samarbeten, säger SSF:s vd Lars Hultman.

 

Totalt inkom 112 ansökningar, vilket ger en beviljandegrad på knappt 9 procent. Följande personer och projekt får bidrag:

 

Sökande

Projekttitel

Annica Black-Schaffer, Uppsala universitet

Topologiska supraledare för robusta kvantberäkningar

Jiajia Chen, KTH

Metoder för skalbara och hållbara datacenter-nätverk

Marija Cvijovic, Göteborgs universitet

Matematiska modeller av åldrande och föryngring

Kimberly Dick Thelander, Lunds universitet

3D-arkitekturer baserat på nanotrådar av halvledarmaterial

Anna Falk, Karolinska Institutet

Neurala stamcellers roll i psykiatriska sjukdomar

Åsa Haglund, Chalmers

UV-blå-gröna resonanta ljus-emittrar

Tara Hessa, Stockholms universitet

Proteinkvalitetskontroll och sjukdomar

Hanna Isaksson, Lunds universitet

En multiskalig ansats till att förstå benskador och benbrott

Malin Lindstedt, Lunds universitet

Prediktion av sensibilisering med cell-baserat test system

Jenny J Persson, Lunds universitet

Bakteriell reglering av inflammasomen

 

 

 

För ytterligare information kontakta:

Forskningssekreterare Henryk Wos, henryk.wos@strategiska.se, tel 08 – 505 816 71

 

Kommunikationschef Eva Regårdh, eva.regardh@strategiska.se, tel 073 – 358 16 68

 

Ladda ner pressmeddelandet här