Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

60 Mkr till samarbete mellan Sverige och Sydkorea

Nio forskare från Sverige och nio från Sydkorea får dela på totalt 60 miljoner kronor för forskningssammarbete av högsta internationella standard. Det är SSF tillsammans med NRF, National Research Foundation of Korea, som finansierar satsningen med 30 miljoner vardera.

Pengarna ska användas till gemensamma seminarier, konferenser, workshops och annat utbyte mellan forskargrupperna. Under de första tre åren får de nio utvalda projekten 1,875 miljoner kronor vardera. Efter tre år genomförs en halvtidsutvärdering och sju projekt får fortsätta i ytterligare tre år med lika mycket pengar.

– Det är av stor vikt att Sydkorea och Sverige får ett forskningssamarbetsprojekt som komplement till de exsisterande projekten för forskarutbyte. Båda länderna är mycket innovativa och jag hoppas att forskarna kommer att göra värdefulla framsteg i dessa projekt inom biomedicinskteknik, materialteknik och IKST, säger Han Dong-Seong, programansvarig på NRF i Stockholm

Totalt inkom 40 ansökningar.

SSF beslutade 2014-12-10 att följande personer och projekt får bidrag:

Huvudsökande

Projekttitel

Ämnesområde

Karl Henrik Johansson, KTH

Samarbetande autonoma flygande robotar

IKST

Levente Vitos, KTH

Atomistisk design av funktionella material

Materialvetenskap

Anne Henry, LiU

Potenitaler för bornitrid i tunna filmer i elektroniska apparater

IKST

Marcus Wilhemsson, Chalmers

Biosensing av miRNA och
detektion av läkemedels-växelverkan

Biomedicinskteknik

Sergey Kubatkin, Chalmers

Elektronik med
grafen-nanoband och organiska nanofiber

Materialvetenskap

Magnus Berggren, LiU

Organisk-kiselbaserad bioelektronik för in vivo-applikation

Biomedicinskteknik

Rajeev Ahuja, UU

Skiktade magnetiska halvledare för Spinntorque memristor

Materialvetenskap

Dan György, KTH

MODANE: Mobil analys av data i nätverkets kant

IKST

Per-Olof Berggren, KI

In vivo screening av aptamers för behandling
av diabetes

Biomedicinskteknik

För ytterligare information kontakta:

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se,
tel 08 – 505 816 65

Kommunikationschef Eva Regårdh, eva.regardh@strategiska.se,
073 – 358 16 68