Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

600 miljoner kronor till svensk toppforskning

Nu delar vi ut 600 miljoner kronor inom rambidragen Smarta system och Materialvetenskap; 300 miljoner kronor till vardera program.
– De tio projekt som får finansiering inom Smarta system handlar bland annat om intelligent interaktion mellan olika system och människan, samt om smarta trafiksystem. Bidragen till Materialvetenskap, som också omfattar tio projekt, har fokus på nya produktionsmetoder och avancerad processkontroll för funktionella och strukturella material, säger Lars Hultman, vd för SSF. Rambidragen är avsedda att premiera tvärvetenskap av högsta kvalitet där också resultaten kan nyttiggöras.

Smarta system

Informationsteknologi förändrar industri, tjänster och vård för att bara nämna några samhällsområden. Utvecklingen går snabbt och med ICT kommer vi att kunna gå långt förbi den mänskliga förmågan vad gäller minne, sök, beräkningar, uthållighet, objektigenkännande och liknande. Sverige har trots sin litenhet varit osedvanligt framgångsrikt inom ICT-området. Här finns både etablerade jättar som Ericsson men också framgångsrika uppstickare som Klarna, Spotify och Skype. Ett smart system ska kunna analysera och kommunicera med omgivningen, svara på förändringar autonomt och lära sig av sina erfarenheter. Det ska också vara anpassningsbart, förutsägbart och robust – även under skiftande förhållanden.

Det rör sig om ömsesidig anpassning mellan robotar och människa, ett projekt handlar om att utveckla ett robothuvud med kommunikativa erfarenheter som bland annat ska kunna fånga upp tecken på demens, ett annat om att utveckla ett ”kroppsnätverk” som består av sammankopplade sensorer och bioelektronik, ett tredje om smarta system som kan integrera datorseende och robotik.

Vad gäller utvecklingen mot autonoma trafiksystem kommer SSF att stödja projekt för optimering av trafikflöden, sensorteknik och tidskritiska molntjänster -alla viktiga byggstenar för att realisera självkörande fordon med uppkopplade transportsystem. Ytterligare forskningsprojekt fokuserar på nya modeller som automatiskt kombinerar data och maskininlärning, för en rad områden, som att förstå en bils omgivning, smarta elmätare, automatiserad analys av cellmigration och självstyrande containerkranar.

Materialvetenskap

Nya innovationer och utvecklingen av nya tekniker bromsas ofta av att det saknas material med rätt egenskaper. För fortsatta framsteg krävs alltmer högpresterande material, med speciella eller extrema egenskaper. Svensk materialbaserad industri är stark med företag som Sandvik, ABB och hela stålindustrin. De är beroende av strategisk forskning för sin fortsatta konkurrenskraft. Universiteten och forskningsinstituten har en viktig funktion för att leverera vetenskapliga rön och kompetent personal.

Projekten som fått bidrag handlar bland annat om stickade nät i metall utskrivna i 3D för mjukvävnadsregenerering av exempelvis senor och muskelfästen eller bröstrekonstruktion.  Flera av projekten kommer också att utföras i samarbete med industrin, för att ta fram nästa generations slitstarka och hårda beläggningar, nya material för solceller eller effektivare och hållbara komponenter för telekomnäten. Ett annat projekt fokuserar på plasmoniska nanopartiklar, som kan användas för en mängd nya produkter, till exempel optiska sensorer, effektivare solceller och optiska metamaterial.

De tio bidragsmottagarna till Smarta System är:

Projektledare och huvudsökande

Lärosäte

Bidrag (SEK)

Projektets titel

Magnus Berggren

Linköpings universitet

34.800.000

Smart internt kroppsnätverk

Fredrik Kahl

Chalmers

31.100.000

Semantisk kartering & visuell navigering för
smarta robotar

Dimos Dimargonas

KTH

32.000.000

Ömsesidig adaption i system för människa-robotinteraktion

Kristina Höök

KTH

33.000.000

Smart Implicit Interaktion

Thomas Schön

Uppsala universitet

29.000.000

Automatisering av systemspecifik
modellbaserad inlärning

Patrick Doherty

Linköpings universitet

27.000.000

Robot-assisterade hastigt bildade
kunskapsnätverk

Karl Henrik Johansson

KTH

32.000.000

Storskaliga cyber-fysiska transportsystem

Rickard Söderberg

Chalmers

32.100.000

Smart Assembly 4.0

Hedvig Kjellström

KTH

22.000.000

Fysisk agent för att stödja äldres mentala välmående

Dejan Kostic

KTH

27.000.000

Tidskritiska molntjänster

 

De tio bidragsmottagarna till Materialvetenskap är:

Projektledare och huvudsökande

Lärosäte

Bidrag (SEK)

Projektets titel

Mats Boman

Uppsala universitet

30.957.336

CVD 2.0 – En ny generation av hårda
beläggningar

Gerrit Boschloo

Uppsala universitet

27.966.328

Tillverkningsmetoder för stabila perovskit
solceller

Håkan Engqvist

Uppsala universitet

28.691.471

Syntes och processning av aktiva
kalciumfosfatcement

Anne Finne Wistrand

KTH

25.095.828

Design av 3D-skrivna och stickade nedbrytbara ställningar

Erik Janzén

Linköpings universitet

33.569.282

Tidsupplöst lågtemperatur CVD för III-nitrider

Sergey  Kubatkin

Chalmers

33.692.831

Nya tvådimensionella system från tillväxt till
tillämpningar

Christoph Langhammer

Chalmers

28.911.914

Plastic Plasmonics

Fredrik Laurell

KTH

29.627.388

Laserbaserade 3D printning och processning

Charlotte Platzer-Björkman

Uppsala universitet

30.776.149

Styrning av gradienter i tunnfilmssolceller

John Ågren

KTH

30.711.473

Sintring av inhomogena strukturer för förbättrad prestanda

 Hämta pressmeddelandet här!

För mer information, vänligen kontakta:

Forskningssekreterare, Olof Lindgren, olof.lindgren@strategiska.se, tel  08-505 816 69

Forskningssekreterare, Mattias Blomberg, mattias.blomberg@strategiska.se, tel  08-505 816 76

Kommunikationschef Eva Regårdh, eva.regardh@strategiska.se, tel 073 – 358 16 68