Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

84 sökande till Materialvetenskap

Den 24 september stängde utlysningen för Materialvetenskap – nya metoder för syntes och process. Totalt inkom 84 ansökningar varav 77 kom från universitet och högskolor och 7 stycken från forskningsinstitut.

Av de 84 huvudsökande är 12 stycken, eller 14 procent kvinnor, och 48 stycken (18 procent) av de medsökande är kvinnor.

Fördelningen på antal sökande från lärosäten och forskningsinstitut är:

 • KTH 17
 • Chalmers 16
 • Uppsala universitet 11
 • Linköpings universitet 11
 • Lunds universitet: 7
 • Luleå tekniska högskola 5
 • Stockholms universitet 5
 • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 5
 • Swerea 2
 • Jönköpings högskola 1
 • Karlstad universitet 1

SSF har tillsatt en beredningskommitté med personer med olika ämnesmässig bakgrund från både industri och akademi, och styrelsebeslut angående bidrag planeras under våren.