Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Aktuellt om GMO från SSF-anknytna författare

Torbjörn Fagerström, och Stefan Jansson, båda med anknytning till SSF, har tillsammans med Roland von Bothmer gett ut boken ”Bortom GMO – Vetenskap och växtförädling för ett hållbart jordbruk”.

 

Boken ger en översikt av forskningsläget inom växtförädling och gentekniska metoder. Redan idag odlas många gentekniskt förädlade växter, som sojabönor, majs och ris (s k golden rice) i USA, Sydamerika och stora delar av Asien. Den hitintills odlade arealen med genmodifierade grödor motsvarar ungefär hela jordens samlade jordbruksareal. Trots många forskningsprojekt och fullskalig odling i länder utanför EU finns ingenting som tyder på ökad risk för oss människor eller naturen. Ändå finns ett massivt motstånd mot genteknik i jordbruket. Anledningen till att det har blivit så ger sig inte författarna in på, utan de redogör mer för var forskningen står idag och blickar framåt och beskriver hur växtförädlingen kan bidra till ett hållbart naturbruk

Boken ges ut av förlaget Fri tanke