Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Algodlingar ger miljösmart råvara

Algodling är den snabbast växande sektorn inom globalt vattenbruk, men är i stort sett outvecklad i Sverige trots stor naturlig potential. Ändå är fördelarna uppenbara jämfört med landbaserad odling, till exempel behövs varken gödningsmedel eller bevattning.

– Alger är mycket näringsrika och innehåller en mängd i stort sett outnyttjade biomolekyler, de är på så sätt en attraktiv biomassa för vidare raffinering till exempelvis livsmedelsingredienser, finkemikaler och bio-baserade material, säger Ulrica Edlund, forskare vid institutionen för fiber- och polymerteknologi vid KTH. I projektet utvecklar vi den kemi och de metoder som behövs för att omvandla algernas makromolekylära komponenter till gröna, funktionella material vars egenskaper kan utgöra konkurrenskraftiga alternativ till fossilbaserade material.

Forskningsresultaten omsätts redan i praktiken i projektet Seafarm som Ny Teknik skriver om i en artikel (se länk nedan). Odlingen av alger har redan kommit igång på västkusten. Millimetersmå alger placerades ut på rep och ett halvår senare hade de vuxit till närmare två meter, vilket gav en skörd på ett par ton. Efter dessa framgångsrika försök från en försöksodling på 0,2 hektar utanför Koster går man nu vidare och bygger ut farmen ut till 2 hektar. Man räknar med att kunna skörda 75 ton alger till sommaren; den första riktigt stora skörden. Alger kan få en mängd användningsområden, alla klimatsmarta och koldioxidneutrala. I Asien har alger länge förekommit på matsedeln, men alger kan användas till mycket mer än så. De kan bli råvara i tillverkningsindustrin, för tillverkning av plaster och andra material. De kan användas som föda inte bara för människor utan även för djur. Restprodukterna kan sedan rötas till biogas eller jäsas till bioetanol. ”Odling av alger längs den svenska kusten och en tekniskt optimerad fraktionering av skördad biomassa möjliggör en inhemsk produktion av potenta biomolekyler och banar också väg för nya industriella processer baserade på en förnyelsebar naturresurs”, skriver forskargruppen i sin ansökan. Den tvärvetenskapliga forskargruppen har etablerats under de senaste åren och har redan tagit en ledande roll i utvecklingen av algodling som nya biologiska produktionssystem i Sverige.

 

http://www.nyteknik.se/tekniknyheter/article3941801.ece