Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Alla var där!

Alla var där – ja så kändes det. Runt 250 personer hade den 29 oktober tagit sig till Moderna muséet för att delta i SSF:s, Mistras och KK-stiftelsens 20-årsjubileum.

Programmet var späckat och inleddes med en kort presentation av stiftelserna av Lars Hultman, vd för SSF, Madelene Sandström, vd för KK-stiftelsen och Åke Iverfeldt, vd för Mistra. Anders Lönn, ny statssekreterare på Utbildningsdepartementet tog därefter vid och berättade att det inte kommer att bli några tvära kast i forskningspolitiken. Den nya regeringen har ambitionen att vårda de satsningar som Alliansen gjorde, men han flaggade också upp för en kommande översyn av Sveriges forskningsfinansieringssystem, utan att gå in på några detaljer. Han nämnde dock att de osäkra villkoren för unga forskare behöver åtgärdas, likaså behöver jämställdheten inom högre utbildning och forskning förbättras.

Anders Lönn Ingvar Carlsson

Christer Isaksson, författare, gav en bakgrund innan förre statsministern, tillika tidigare styrelseordförande i SSF, Ingvar Carlsson, berättade hur det gick till då han och dåvarande statsminister Carl Bildt, på fem minuter, tog beslutet att de avvecklade löntagarfondspengarna skulle gå till forskning. Pengar som de jubilerande stiftelserna portionerat ut alltsedan 1994.

– Vad stort sker, sker hafsigt ibland, skaldade Ingvar Carlsson leende.

Effektutvärdering

I samband med 20-årsjubileumet lät stiftelserna effektutvärdera sina verksamheter. Resultaten presenterades av KK:s och Mistras programchefer. SSF:s presentation framfördes av Peter Stern från analysföretaget Faugert & Co, som även utfört analysen. Med en utomordentlig kapitalförvaltning och låga omkostnader har SSF finansierat högkvalitativ forskning med dryga 11 miljarder kronor och på så sätt stärkt Sveriges konkurrenskraft. Förbättringspotentialen ligger framförallt i att öka växelverkan med industrin. Slutsatser: SSF har levererat och behövs framgent, inte minst som en motor för förändring.

Svenskt näringslivs vd Carola Lemne pratade om nyttiggörande. SSF fick beröm för sin förmåga att identifiera riktigt duktiga forskare, men annars menade hon att forskningen i högre utsträckning borde utgå ifrån företagens problem, istället för att börja med en vetenskaplig upptäckt och sen hitta nyttan för industrin. Carola Lemne fick sällskap på scen av ordföranden för stiftelserna, Harriet Wallberg, SSF, Kerstin Eliasson, KK-stiftelsen och Lena Treschow Torell, Mistra, som debatterade forskning och kompetensutveckling, innan Sverker Sörlin, professor på KTH och Anders Flodström, EIT ICT Labs, tog sig an stiftelsernas roll i framtiden.

Kvällen avslutades med konstföreläsning och mingel på moderna muséets restaurang, med en av Stockholms i särklass vackraste utsikter.