Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Anbudsförfrågan Ledarskapsutvecklare: Vill du utveckla unga forskningsledare?

Välkommen att lämna anbud för ledarskapsutveckling för deltagarna i SSF:s flaggskeppsutlysning ”Framtidens Forskningsledare 8”!

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) driver sedan år 2001 ett antal ledarskapsprogram för yngre forskare. Visionen med programmen är att utbilda forskare i ledarskap och utveckla deras förståelse för hur forskningsresultat implementeras och skapa förutsättningar för att de längre fram i karriären ska kunna ta ansvar för en större konstellation än den egna forskargruppen.

Framtidens forskningsledare 8 (FFL-8) löper i 5 år varav ledarskapsutbildningen sträcker sig i ca 3 år. Ledarskapsprogrammet innefattar totalt tio seminarier med ca 4-5 seminarier per år, en studieresa samt ett mentorprogram.

Varje utbildningstillfälle sträcker sig över två heldagar med en övernattning. Vid seminarierna diskuteras en rad chefs- och ledarskapsfrågor, med särskild inriktning mot frågeställningar som är relevanta för ledarskap inom forskning. Målet med seminarierna är att ge deltagarna insikt i hur man som individ agerar och hur man uppfattas som ledare, möjlighet att utveckla sitt eget ledarskap samt verktyg för att utöva sitt ledarskap.

Ledarskapsprogrammet planeras att starta i slutet av 2022 och pågå fram till hösten 2025. FFL-gruppen består av 16 deltagare som kommer från olika vetenskapsområden inom naturvetenskap, teknik och medicin. Alla är verksamma vid svenska universitet och högskolor.

Stiftelsen för strategisk forskning bjuder nu intresserade och kvalificerade ledarskapsutvecklare att inkomma med anbud för att genomföra det planerade ledarskapsprogrammet för FFL-8.

Sista dag att lämna anbud är den 14 februari 2022. 

Hämta anbudsdokumenten för ledarskapsutvecklingen här!