Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Anbudsinbjudan – Ledarskapsutveckling av yngre forskare

Kvalificerade ledarskapsutvecklare kan nu lämna anbud för att bistå vid genomförandet av ledarskapsprogram för yngre forskare.

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) driver sedan år 2001 ett antal ledarskapsprogram för yngre forskare som vid en omfattande urvalsprocess har bedömts ha särskilt goda förutsättningar att bli framtida forskningsledare inom akademi och näringsliv. Visionen med programmen är att utbilda forskare som förstår hur forskningsresultat implementeras och som i ett senare skede av forskarkarriären är beredda att ta ansvar för en större konstellation än den egna forskargruppen.

Varje ledarskapsprogram pågår under fem år och omfattar totalt tio seminarietillfällen om, vanligen, två dagar var. Vid seminarierna diskuteras en rad chefs- och ledarskapsfrågor, med särskild inriktning mot frågeställningar som är relevanta för ledarskap inom forskning. Målet med seminarierna är att ge deltagarna insikt i hur man som individ agerar och hur man uppfattas som ledare, möjlighet att skapa sin egen ledarskapsfilosofi samt verktyg att utöva sitt ledarskap.

Ledarskapsprogrammens ramar och innehåll är fastställda, på en övergripande nivå, av SSF. En forskare med gedigen erfarenhet av att leda forskningsgrupper är ordförande för varje program och medverkar vid alla seminarier inom programmet.

SSF bjuder nu intresserade och kvalificerade ledarskapsutvecklare att inkomma med anbud för att bistå ordförande med att genomföra det kommande ledarskapsprogrammet Framtidens forskningsledare 4, som startar under våren 2011 och pågår till och med hösten 2015.

Upphandlingsunderlag beställs från found@strategiska.se.

Sista datum att lämna in anbud är 2011-03-21.

Informationsmaterial om Framtidens forskningsledare finns här.

Frågor ställs till Mikael Gröning på 08-505 81 676 eller e-post: mikael.groning@strategiska.se

.