Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Anbudsinbjudan – upphandling av analys av intersektoriell rörlighet

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) bjuder in intresserade och kvalificerade leverantörer att lämna anbud gällande ”Analys av programmen Strategisk mobilitet, Industridoktorand samt Institutsdoktorand” (SM, ID samt FID).

SSF finansierar SM sedan 2007, ID sedan 2014 och FID sedan 2015. Det övergripande syftet med dessa program är ökad intersektoriell rörlighet för utbyte av kunskap. Förhoppningen med programmen är att öka Sveriges konkurrenskraft genom ökad mobilitet.

Syftet med analysen är skapa underlag och debatt för utlysningar inom samverkansforskning inom SSFs ansvarsområde. Studien skall genomföras under perioden 2019‐02‐25 – 2019‐06‐28. Sista dag att lämna anbud är den 13 februari 2019.

Anbudsinbjudan annonseras på Visma TendSign http://www.opic.com/sv/tendsign/   där även uppdateringar, frågor och svar kring upphandlingen kommer att göras. Anbud skall vara skrivet på svenska och lämnas elektroniskt i Visma Tendsign. 

Läs anbudsinbjudan här!