Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Anbudsinbjudan – upphandling av multifunktionella kontorskopiatorer

SSF bjuder nu intresserade och kvalificerade leverantörer att inkomma med anbud gällande multifunktionell kontorskopiator.

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) finansierar excellent forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin som bidrar till att öka Sveriges konkurrenskraft. Stiftelsen delar årligen ut ca 600 miljoner kronor till forskningsprogram och enskilda forskare och förvaltar ett kapital om cirka tio miljarder kronor. Stiftelsens kansli består av 15 personer.

SSF har idag två stora multifunktionella kontorsskrivare, varav en endast skriver ut i svart/vitt. Stiftelsens handläggning genererar ca 100 000 utskrifter på svart/vit enhet och ca 80 000 utskrifter i färg, respektive 35 000 utskrifter i svart/vit på färgenhet per år. Vår bedömning är att denna volym inte kommer att öka över tid.

SSF upphandlar nu två nya enheter, varav minst en för utskrift i färg, då existerande blivit gamla. Upphandlingen kan gälla antingen köp eller hyra.

Sista dag då anbudet skall vara Stiftelsen för Strategisk Forskning tillhanda är 12 september, 2016. Anbud som inkommer efter detta datum kommer inte att beaktas.

 

Anbudsinbjudan Kopiatorer 160601

Frågor och svar